Välkommen till Ronnaskolan i Södertälje! F-9 skola med 762 elever Skolan sedd från Robert Anbergs väg Skolans äldsta byggnad, Berget, används av årskurs 3 Multisportarenan används under och efter skoldagen Skolan ligger mitt i Ronna I slöjdsalen

Kontakta oss

Skolans expedition
08 5230 1359

Henrik Ljungqvist

Rektor

08-5230 13 58


henrik.ljungqvist@sodertalje.se

Välkommen till Ronnaskolan i Södertälje!

 


Ronnaskolan - skolan för framtidens lärande

Ronnaskolan är en F-9-skola med ca 750 elever, och är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Vi verkar i en mångkulturell miljö, och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder, vilket ger skolan en enorm dynamik. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare skickliga, engagerade och hängivna.

 

Ronnaskolan präglas av nyfikenhet, arbetsglädje, kreativitet, goda relationer samt en vilja och drivkraft att utveckla verksamheten.

 Skolan är ett centrum för kunskapsinhämtning, och allt vi gör syftar till en ständig förbättring och utveckling av denna.

 Allt vi gör bidrar till att lärandet och kunskapen ökar för såväl personal som elever, samt till ökad måluppfyllelse för eleverna.

 Vi arbetar med en holistisk kunskapssyn, där studierna skapar sammanhang för eleverna och lär eleverna att skapa, värdera, analysera och utveckla kunskap.

 Elever, pedagoger och ledning skapar gemensamt grunden för lärandet. Eleverna har ett reellt inflytande över sin utveckling.

 

Skolan satsar på två lärare/klass där det är möjligt, och arbetar med att utveckla nya strategier för lärande, att skapa utrymme för lärare att arbetar med undervisning, uppföljning och kvalitativ formativ bedömning och planering.

Vi arbetar forskningsbaserat, vilket innebär att skolan och lärarna gör det som forskningen visar är framgångsrikt, och mindre av det som inte leder till framgång. Detta innebär samarbete och samplanering, kollegialt lärande, strukturer som underlättar lärares arbete och elevernas lärande samt byggande av relationer.

 

Våra ledord är:

   

Samarbete

 

Rätt person ska göra rätt sak

Alla ska inte planera allt, vilket innebär att vi arbetar över klassgränserna

Resursfördelningen ska leda till att alla elever får det de behöver

Arbetsbördan delas lika

 

Ansvar

Vi tar ett gemensamt ansvar för samtliga elever i arbetslaget och på skolan

Vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö

Vi tar ansvar för ekonomin

Vi tar ansvar för vår egen kompetensutveckling

 

Medarbetarskap 

Vi stöttar varandra, exempelvis genom att arbeta flera pedagoger tillsammans där det behövs

Vi hittar gemensamma lösningar då en kollega behöver hjälp och stöttning

Vi månar om våra kollegor och våra elever, och är lyhörda för hur de mår

Vi ger positiva budskap till våra kollegor och elever då de gör ett bra jobb

 

Relationsskapande

Vi skapar goda relationer med eleverna

Vi har en transparent verksamhet och finns tillgängliga för eleverna när de behöver det

Vi är medvetna om hur vi bemöter varandra, och hur det påverkar arbetsklimatet

 

Arbetsglädje

Det känns roligt att komma till jobbet

Vi räcker till för varandra och för våra elever

Vi har roligt tillsammans