Öppna data

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig för alla att använda. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även ska kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja insyn, delaktighet, demokrati och tillväxt. Södertälje kommun har påbörjat arbetet med att publicera och tillgängliggöra data.

Till en början finns här nedan samlad statistik från Kolada, som är en databas med jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. 

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Nyckeltalen i Kolada bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar. På denna sida har vi samlat de nyckeltal som idag finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. Notera att för vissa av dessa nyckeltal saknas data om Södertälje kommun i databasen. För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.