Södertäljes öppna data

Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU.

Längst ner på denna sida hittar du datamängderna. Tabellen med öppna data fortsätter på flera sidor.

Södertälje kommun har påbörjat arbetet med att visualisera öppna data för att öka medvetenheten och förståelsen. Här hittar du några exempel. Klicka på bilden för att komma till visualiseringarna.

Datacollage.jpg

Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data möjliggör vi för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data  som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal. Södertälje är även kommunpartner med Hack for Sweden som har regeringsuppdraget att stödja innovation genom öppna data. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen samt i projektet Nationell Skalning Öppna Data.

  • Hemnet.se använder Södertäljes öppna data för att i sin kartbild vid bostadssök kunna rita ut kommunens olika skolor och förskolor.
  • Skolor i Södertälje kan använda kommunens terrängkarta i Minecraftformat i undervisningen.
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för vattentemperatur för att kunna besvara frågor om temperatur på badplatser.
  • Data över fågeltorn används av ett medborgarprojekt för kartering av platser för fågelskådning.
  • Träningsapparna "Utegym" och "Utegymsappen" läser Södertäljes öppna data om utegym till sina applikationer.

Kontakta oss gärna! Vi är övertygade om att samarbete mellan kommunen, företag och medborgare är det vägen till att skapa värdefulla tjänster för medborgarna.

Digitaliseringsenheten ligger under kommunstyrelsens kontor och ansvarar för åtkomst till informationen. Informationen kommer från olika kontor inom kommunen. Innehållet i de olika datamängderna beskrivs kortfattat nedan, dels under datamängdens rubrik.