Södertäljes öppna data

Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. Genom att tillgängliggöra kommunens data som öppen data ökar vi transparensen och möjliggör för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster.