Webbkarta öppna geodata

Här publicerar vi geodata som visar det geografiska läget för och information om det som rör förskolor, skolor och parkering i vår webbkarta.

I kartan nedan kan du se det geodata som finns tillgängligt i nuläget. Den data som visas i kartan återfinns i vår dataportal under huvudsidan för öppna data. Koordinatsystemet är det som används i de flesta GPS-mottagarna (WGS84/EPSG 4326) och formaten som återfinns i portalen är GeoJSON, KML och Excel. Enheten för Geografisk information på Södertälje kommuns Samhällsbyggnadskontor ansvarar för åtkomst till informationen. Vi kan inte lämna några garantier vad gäller kvalitet, korrekthet eller fullständighet.

Klicka på Visa hela kartan för en större kartvy.