Så kan du påverka

Kollage med fyra bilder som illusterar delaktighet.

Demokrati och delaktighet är en viktig fråga för Södertälje kommun. Du som bor här kan göra din röst hörd på olika sätt.

För Södertälje kommun är viktigt att medborgarna känner att de kan delta i demokratiska processer, vara med och påverka samhällsfrågor och bidra med egna tankar och idéer. 

Det går att påverka och engagera sig på olika sätt. 

Lämna synpunkter

Det är viktigt för oss att få veta när kommunens service eller tjänster inte fungerar som de ska. 

Det är ett sätt för politiker och medarbetare att få reda på vad du som använder våra tjänster tycker om verksamheten och därigenom vad som kan förbättras. Minst två gånger om året får den ansvariga nämnden information om vilka klagomål som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits.

Du kan lämna synpunkter genom kommunens e-tjänst, en blankett eller genom att ringa till Kontaktcenter.

Läs mer: Så lämnar du din synpunkt

Medborgarförslag

Du som bor i Södertälje kommun, gammal som ung, är välkommen att lämna in ditt eget förslag till kommunfullmäktige. Ditt medborgarförslag kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och ansvar. Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är viktiga för dig.

Läs mer: Så lämnar du ett medborgarförslag

Överklaga beslut

Som medborgare i kommunen kan du överklaga kommunens beslut. Läs mer: Överklaga kommunala beslut

Kontakta politikerna

Har du en fråga eller kanske en idé som du vill diskutera med någon av de lokala politikerna i Södertälje kommun? Du kan själv ta kontakt med en politiker. Du hittar kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker i kommunen i registret.

Register förtroendevalda i Södertälje kommun

Sociala medier

Följ Södertälje kommun på Facebook och få koll på vad som händer i kommunen. Du kan ställa frågor och kommentera på vår facebooksida.

Södertälje kommun finns även på Instagram @sodertaljekommun

Ta del av protokoll

Håll koll på vilka frågor som tas upp och vilka beslut som fattas i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de olika nämnderna.

Sammanträdeskalendern: Här finns datum och tider för alla nämnder och styrelser: Sammanträdeskalender 2018

Sammanträdeshandlingar, föredragningslistor och protokoll publiceras på externa webben. På kommunens digitala anslagstavla finns alltid de senaste protokollen, här hittar du även kungörelser från samhällsbyggnadskontoret. Kommunens officiella digitala anslagstavla