Personuppgifter

Här lämnas information om hur Södertälje kommun behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, sodertalje.se.

Södertälje kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen sodertalje.se.  Information om hur du kontaktar oss finns på sidan kontakta kommunen.

Ändamål för behandling

Södertälje kommun behandlar dina personuppgifter när du:

  • Har ett myndighetsärende som hanteras av kommunen.
  • Beställer ett tryckt dokument via vår webbplats.
  • Söker en ledig tjänst hos Södertälje kommun.
  • Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

Kommunen är en offentlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Södertälje kommun, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.