Lättläst

Det här är en lättläst sammanfattning om Södertälje kommun. Inga svåra ord och långa meningar finns med. Bara en del av informationen på kommunens hemsida är skriven på lättläst svenska.

Kommunens kontaktcenter hjälper dig expand_less expand_more

Vad är Kontaktcenter?

Du kan ringa till Kontaktcenter om du har frågor

om sådant som kommunen har hand om.

På Kontaktcenter arbetar kommunvägledarna.

De svarar på dina frågor, tar hand om enkla ärenden

och hjälper dig att hitta rätt person att prata med.

Kontaktcenter finns i Stadshusets entré.

Adressen är Nyköpingsvägen 26 i Södertälje. 

 

Hur arbetar kommunvägledarna?

På Kontaktcenter arbetar ungefär tio kommunvägledare.

De svarar på ungefär 700 frågor om dagen.

Det är en kommunvägledare som svarar

om du ringer kommunens telefonnummer

08-523 010 00.

Det finns kommunvägledare som kan prata

svenska, arabiska, finska, engelska och assyriska/syrianska.

 

Vad kan jag fråga om?

Du kan fråga om sådant som bygglov, barnomsorg,

äldreomsorg eller hur du gör en felanmälan.

Kommunvägledarna kan också berätta

hur det går i ett ärende kommunen har hand om.

 

På webbsidan finns viktig information

Svaren på dina frågor finns ofta på kommunens webbsida.

På webbsidan finns e-tjänster och blanketter

så att du själv kan sköta många ärenden.

Kommunen försöker hela tiden förbättra webbsidan

för att ge bättre service och hjälp till alla som behöver.

 

Har du en fråga till Kontaktcenter?

Om du vill fråga kommunvägledarna på Kontaktcenter

kan du besöka oss på Nyköpingsvägen 26 i Södertälje.

Vi har öppet måndag – torsdag klockan 8 – 17

och fredagar klockan 8 – 15.

Du kan skriva till oss på e-post: kontaktcenter@sodertalje.se

Du kan också ringa på telefonnummer: 08-523 010 00. 

Vad är kommunen? expand_less expand_more

Vad är kommunen?

Kommunen är de politiker som tillsammans
bestämmer om olika frågor i kommunen.
I kommunen finns också personal som arbetar
med de frågor som politikerna bestämmer om.


Det är du som väljer vilka politiker
som ska vara med och bestämma i kommunen.
När du röstar i kommunalvalet väljer du politiker.
Det finns också andra sätt för dig att påverka,
alltså göra så att saker förändras i kommunen.

Läs mer om hur du kan påverka under rubriken
Så kan du påverka i kommunen
längre ner på sidan

Hur fungerar kommunen? expand_less expand_more

Politikerna som du väljer i kommunalvalet
får en plats i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer sedan en liten grupp personer
som kallas kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ser till att arbetet i kommunen fungerar
och har ansvar för kommunens ekonomi.

Vad gör kommunfullmäktige?
Kommunfullmäktige bestämmer om de stora frågorna,
till exempel om kommunens pengar
och hur mycket skatt de som bor i kommunen ska betala.
Kommunfullmäktige träffas tio gånger om året.
Alla som vill kan vara med och lyssna
när kommunfullmäktige har möte.

 

Vad gör nämnderna?
I kommunen finns också olika nämnder.
Nämnderna är mindre grupper av politiker
som har ansvar för särskilda frågor.
Till exempel finns miljönämnden, socialnämnden
och kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder
som ska finnas och väljer vilka politiker
som ska vara med i de olika nämnderna.

Nämnderna förbereder frågor som de har ansvar för
innan kommunfullmäktige har möte.
Alla som vill kan vara med och lyssna på nämndernas möten.
Vissa möten har hemliga frågor, och då får ingen annan
än politikerna i nämnden vara med på mötet.

 

Vad gör förvaltningarna?
Varje nämnd har en förvaltning med personal
som arbetar med det nämnden har ansvar för. 
Förvaltningarna kan till exempel bestämma om bygglov,
ge pengar i bidrag, eller se till att äldreomsorgen fungerar.

 

Södertälje kommun har stort ansvar
Södertälje kommun är en stor arbetsplats
med många förvaltningar och bolag.
Nästan sex tusen personer arbetar i kommunen.
Kommunen har många viktiga saker att ta hand om.
Till exempel ser kommunen till att det finns bostäder,
ger pengar till föreningar och ser till att det finns förskolor.

Kommunen sköter mycket arbete genom sina bolag.
Södertälje kommun äger bolagen Telge energi och Telge Bostäder.
Kommunen äger också en del av bolaget Söderenergi
som driver värmeverket Igelstaverket.  

 

Södertälje är en rättvis kommun
Alla som kontaktar kommunen ska känna att de blir rättvist behandlade.
Alla ska ha samma rättigheter, samma skyldigheter
och samma möjligheter att söka hjälp. 

Så kan du påverka i kommunen expand_less expand_more

Det finns flera sätt för dig att påverka i kommunen.
När du påverkar kan du se till att saker blir annorlunda,
till exempel om du inte är nöjd med hur kommunen arbetar.
Ett sätt att påverka är att du väljer vilka politiker
som ska vara med i kommunfullmäktige.
Du väljer politiker i kommunalvalet vart fjärde år.

 

Du kan lämna in medborgarförslag
Du kan lämna in förslag till kommunen.
Förslaget kallas medborgarförslag.
På kommunens webbsida finns blanketter för medborgarförslag.

Ladda ner blanketten här


Säg vad du tycker
Det är bra för oss i kommunen
om du säger vad du tycker, till exempel vad som är bra,
vad som är dåligt eller hur något fungerar.
Då vet vi vad vi kan förbättra eller ändra på. 

 

Fråga kommunen
Du kan fråga politiker i nämnder och personal i förvaltningar
om sådant du undrar eller vill ändra på.
Du kan skicka mejl, brev eller ringa.

 

Du har rätt att läsa kommunens papper
Du har rätt att läsa kommunens papper,
till exempel om vad kommunfullmäktige och nämnder
bestämmer på sina möten.

Du har också rätt att läsa till exempel undersökningar
om bygglov eller om dina barns skolkök.
Om du vill läsa kommunens papper
finns de på anslagstavlan.

Du kan också besöka Kontaktcenter så hjälper vi dig vid en dator i Stadshusets ingång.

 

Du kan kräva en folkomröstning

Du har rätt att kräva en folkomröstning
om en fråga som kommunen har ansvar för.
Om du vill ha en folkomröstning måste du samla
in namn och adress och namnteckning
från minst 6 300 personer som bor i Södertälje kommun. 
Då ordnar kommunen en folkomröstning
och alla som vill kan rösta om frågan.

 

Du kan arbeta politiskt
Ett bra sätt att förändra om du inte är nöjd
är att du själv försöker bli vald till kommunfullmäktige.
Du kan gå med i ett politiskt parti eller starta ett nytt parti.

 

Kommunens möten är öppna för alla
Du har rätt att vara med och lyssna när kommunfullmäktige har möte.
Du kan också se och höra på mötet på webb-teve.

Mötena sänds på sodertalje.se/webb-tv

Du kan också läsa protokollen från mötet efteråt.
I protokollen skriver man allting som mötet bestämde.
Du kan hitta information om när nämnderna har möte
sodertalje.se/namnder

 

Handikapprådet
Handikapprådet är personer som ger kommunstyrelsen råd
om frågor som handlar om funktionshinder.
Handikapprådet samarbetar med handikappföreningarna.
Läs mer om handikapprådet på
sodertalje.se/handikapprad

 

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är till för pensionärsföreningar.
Du kan prata med pensionärsrådet om du vill föreslå ändringar
eller om kommunens arbete för pensionärer inte fungerar.
Läs mer om pensionärsrådet på
sodertalje.se/pensionarsrad

Kommunen har ansvar för detta expand_less expand_more

Detta säger lagen säger att kommunen ska ha ansvar för:

 • barnomsorg
 • skola
 • vuxenutbildning
 • svenska för invandrare, SFI
 • omsorg för äldre och personer med funktionshinder
 • bostäder
 • vatten och avlopp
 • sophämtning
 • hålla rent på gator och torg
 • räddningstjänst
 • bibliotek

Södertälje kommun har också ansvar för

 • kulturskola
 • fritids- och kulturverksamhet
 • att ta emot flyktingar
 • konsumentrådgivning
 • att sköta om parkerna
 • att sköta om skogen och naturen

 

Ska du välja skola och förskola

Behöver du hjälp att välja förskola, grundskola eller gymnasium?
Är du intresserad av vuxenutbildning yrkesskola eller högskola?
Läs under rubriken Skola och förskola
i menyraden på sodertalje.se
Där hittar du mer information.
Texten är inte lättläst. 

 

Kultur och fritid

Alla som bor i kommunen skapar tillsammans
kulturlivet och fritidslivet.
Södertälje kommun ska se till att många olika saker
finns att göra inom kultur, fritid och idrott.
I Södertälje bor många människor från olika länder.
Det gör Södertälje till en intressant plats med olika sorters kultur.
Läs mer under Kultur och fritid på sodertalje.se.
Texten är inte lättläst.

 

Miljö och hälsa/Stad och trafik/Bo och bygga

Det ska vara tryggt och trevligt att bo i Södertälje.
Kommunen har ansvar för att gator, lekplatser, parker
och andra platser där alla får vara är rena och trygga.
Kommunen ser också till att platserna är tillgängliga
till exempel för personer med funktionshinder.
Kommunen har ansvar för att trafiken i Södertälje
och parkeringar fungerar på ett bra sätt.
Kommunen försöker alltid planera i förväg
så att kommunens personal vet vad de ska göra
om det händer olyckor eller någon kris.
Du kan läsa mer under rubrikerna 

Miljö och hälsa

Stad och trafik 

Bo och bygga

i menyraden överst på sodertalje.se
Texterna är inte lättlästa.

Framtid Södertälje, Översiktsplan 2013-2030 expand_less expand_more

Alla Sveriges kommuner ska ha en plan
för hur man ska använda marken och vattnet
och hur man ska bygga och tänka på miljön.
Den planen heter översiktsplan.

I oktober 2013 bestämde Södertälje kommun
om en ny översiktsplan.
Den heter Framtid Södertälje.

Kommunen vill att många ska trivas i Södertälje.
Både de som bor här
och de som har företag här.

Kommunen har bestämt att man ska
ändra planeringen för husbyggen.
I stället för att bygga hus på nya områden
ska man bygga i de områden
där det redan finns hus.

Mål för Södertäljes utveckling

Bra miljö
Södertälje växer
och det är många som ska dela på mark och vatten.
Kommunen vill tänka på
att det man gör är bra för miljön i framtiden.

Bättre trivsel
För att man ska trivas i ett område
är det viktigt att det finns parker
och ställen där man kan träffas.
Och man ska lätt kunna gå eller cykla
eller åka buss mellan olika områden.

En stad som många gillar
Staden ska byggas tätare.
Man ska blanda bostäder, kontor och butiker.
Stadens parker ska utvecklas,
och man ska öppna området kring Södertälje kanal.

Bygga på landsbygden
Södertälje har en stor landsbygd.
Man ska bygga hus på de orter
som kan bli centrum i sitt område.

Varierade miljöer
Människor och företag dras till miljöer
som väcker deras intresse.
Därför är det viktigt
att det finns olika slags lokaler och bostäder
som kan användas på olika sätt.

Bra för företagen
Kommunen vill att det ska gå bra för företagen
och vill hjälpa dem att få bra villkor.

Trafik som är bra för miljön
Kommunen vill att färre människor åker bil
och att fler ska gå, cykla och åka buss och tåg.

Människor ska få säga vad de tycker
Det kommer att finnas ställen
där de som bor här
eller har företag här kan prata om Södertäljes utveckling.

Så här ska kommunen göra

Kommunen och företagen ska jobba tillsammans
för att bygga ett bra samhälle.
I översiktsplanen visar kommunen
vad man tycker är viktigast
och hur man ska få pengar till det.

Varje år kommer kommunen att se
hur det har gått med planen och ha ett föredrag som heter
En förmiddag för framtiden.

Så tar vi hand om dina personuppgifter (lättläst) expand_less expand_more

I Södertälje kommun får vi in många uppgifter

från personer som bor och jobbar här.

Uppgifterna får vi inte använda hur vi vill.

 

Det finns lagar som bestämmer

att kommuner måste vara försiktiga

med information som du

skickar in till oss.

 

Här kan du läsa om vad vi på Södertälje kommun gör

med den information vi får från dig

och som är personuppgifter.

Texten handlar också om dina rättigheter.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är till exempel

ditt eller någon annan persons

namn, personnummer,

e-postadress eller telefonnummer.

Det kan också vara foton av dig eller någon annan.

 

Lagen säger att vissa uppgifter

behöver skyddas mer än andra.

Det är till exempel

uppgifter om sjukdomar eller funktionsnedsättningar.


Hur får vi dina personuppgifter?

Vi kan till exempel få ditt namn, ditt telefonnummer

eller din e-postadress när du

 • ringer eller skickar e-post till oss
 • söker ett jobb hos oss.


När får vi använda dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna för att

vi ska kunna göra vårt arbete.

Vi får bara behålla dina uppgifter

om du har gått med på det,

eller om vi behöver uppgifterna

för att vi ska kunna göra vårt jobb.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Södertälje kommun sparar

och använder dina personuppgifter på olika sätt.

Det kan vara när du

 • använder en av våra e-tjänster
 • söker ett jobb hos oss
 • mejlar över personuppgifter.

 

Vi kan lämna dina personuppgifter till andra

Kommunen är en offentlig myndighet.

Detta betyder att

meddelanden som skickas till oss

blir allmänna handlingar

som vi måste lämna till andra.

 

Offentlighetsprincipen säger att

alla har rätt att ta del av offentliga handlingar.

Det betyder att om journalister eller

andra personer vill läsa viss information vi har

så måste vi ge dem den.

 

Om uppgifter skyddas av sekretess

Betyder det att de är hemliga.

Då får vi inte lämna ut dem

till journalister eller andra personer.

 

Du har rätt att veta

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig.

Kontakta oss om du vill veta det.

Då måste vi svara inom 30 dagar.

Om uppgifter om dig är fel

ska vi rätta dem.

Du har också rätt att be oss

radera uppgifter om dig. 

Du kan då använda e-tjänsten:

Begäran om registerutdrag, rättelse och radering.

 

Du har rätt att klaga

på hur vi använder personuppgifter

om du tycker

att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Då klagar du hos integritetsmyndigheten.

 

Har du ytterligare frågor kontakta Kontaktcenter på e-post: kontaktcenter@sodertalje.se