Anslagstavla

På den här sidan kan du se Södertälje kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de anslås. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Södertälje kommun är medlem i Södertörns brandförsvarsförbund, som har egen anslagstavla

 

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige den 30 november 2020

 

Anslagna protokoll

Personalutskottets protokoll 2020-10-22. Anslås 2020-11-03 - nedtas 2020-11-24.

§ 174 i kommunstyrelsens protokoll 2020-10-30. Anslås 2020-11-03 - nedtas 2020-11-24.

MN 2020-11-03, §§ 105, 108. Anslås 2020-11-04. Nedtas 2020-11-25.

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-30. Anslås 2020-11-06 - nedtas 2020-11-27.

Miljönämnden 2020-11-03. Anslås 2020-11-12. Nedtas 2020-12-03.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-11-05. Anslås 2020-11-12. Nedtas 2020-12-03

Överförmyndarnämndens protokoll 2020-11-09. Anslås 2020-11-16. Nedtas 2020-12-07

Ubildningsnämndens protokoll 2020-11-05. Anslås 2020-11-13. Nedtas 2020-12-04.

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-09. Anslås 2020-11-17 - nedtas 2020-12-08.

Socialnämndens protokoll § 137 Anslås 2020-11-17. Nedtas 2020-12-08.

Järna kommundelsnämnds protokoll 2020-11-10. Anslås 2020-11-17. Nedtas 2020-12-08.

Stadsbyggnadsnämnden § 213 2020-11-17. Anslås 2020-11-18. Nedtas 2020-12-09

Omsorgsnämndens protokoll 2020-11-12. Anslås 2020-11-19. Nedtas 2020-12-10

Kommunala handikapprådets protokoll 2020-11-17. Anslås 2020-11-19. Nedtas 2020-12-10

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2020-11-17. Anslås 2020-11-23. Nedtas 2020-12-14

Äldreomsorgsnämndens ordförandebeslut 2020-11-23 § 9 Stängning av öppna mötesplatser för äldre i Södertälje kommun

Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2020-11-16. Anslås 2020-11-23. Nedtas 2020-12-14

Socialnämndens protokoll 2020-11-17. Anslås 2020-11-23. Nedtas 2020-12-14

§ 202 i kommunstyrelsens protokoll 2020-11-27. Anslås 2020-11-27 - nedtas 2020-12-18.

Kungörelser

Kungörelse Utställning och remiss av ny renhållningsordning

Kungörelse bygglov 2020-07-30 - 2020-08-20

Kungörelse bygglov 2020-08-13 - 2020-09-03

Kungörelse om flyttade fordon 

Kungörelse 2019-01-09, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Kungörelse samråd för detaljplan för del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1 i Södertälje stadskärna 2020-11-26 - 2021-01-15

Övriga anslag

Överförmyndarens mottagningstider, hittar du här

 

Om anslagstavlan

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.