Anslagstavla

På den här sidan kan du se kommunens anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de anslås. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

2107-12-18

Anslagna protokoll 

Socialnämndens protokoll  Anslås 2017-11-30 - Nedtas 2017-12-21

Äldreomsorgsnämndens protokoll Anslås 2017-12-11 - Nedtas 2018-01-01

Socialnämndens protokoll Anslås 2017-12-14 - Nedtas 2018-01-04

Kommunstyrelsen 2017-12-15, omedelbart justerade §§ 251, 256 och 262, Anslås 2017-12-18 - Nedtas 2018-01-08

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll Anslås 2017-12-13 - Nedtas 2018-01-03

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll Anslås 2017-12-14 - Nedtas 2018-01-04

Demokratiberedningen 2017-12-07 Anslås 2017-12-15 Nedtas 2018-01-05

Arbetslivsnämndens protokoll 2017-12-07 Anslås 2017-12-13 Nedtas 2018-01-03

Övriga anslagna handlingar

Underrättelse Tillverkaren 1 Anslås 2017-12-04 Nedtas 2018-01-09

Underrättelse Kallfors höjder Anslås 2017-12-13 Nedtas 2018-01-13