Hållbara Södertälje

Välkommen till Hållbara Södertälje. Det här är en samlingsplats för kommunens arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Dessa sidor är just nu under uppbyggnad. Det önskade läget år 2030 är att alla kan leva och verka i ett hållbart och attraktivt Södertälje. För att uppnå det så behövs ett robust, klimatneutralt, grönt och cirkulärt samhälle.

Nyheter