Välkommen till Hållbara Södertälje. Det här är en samlingsplats för kommunens arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. I Södertälje kommun är ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling en del av alla verksamheter. Vårt mål är att år 2030 kan alla leva och verka i ett hållbart och attraktivt Södertälje. För att uppnå det så behövs ett robust, klimatneutralt, grönt och cirkulärt samhälle. Dessa sidor är just nu under uppbyggnad och uppdateras löpande.