Hållbara Södertälje

Aktuellt


 • informationsskylt om retroutprojektet
  Biotopvård i Moraån

  2020-07-29: Den 2-3 juni genomförs biotopvårdande insatser i Moraån i Järna mellan Skäve och Saltå. Stenar och död ved kommer att läggas ner i vattnet för att skapa bättre syresättning och öka den biologiska mångfalden. Åtgärden genomförs av Naturcentrum vid miljökontoret på Södertälje kommun inom ramen för EU-projektet Retrout. Läs mer >


 • Fimp i gatumiljö
  Södertälje minskar skräpet

  2020-06-02: Södertälje var den kommun som hade störst minskning av skräp (i sin stadskärna) i Håll Sverige Rents skräpmätning år 2019. Det visar Skräprapporten 2020 som Håll Sverige Rent publicerat. Läs mer >


 • Förslag till ny renhållningsordning på remiss

  2020-05-28: Nu finns ett förslag till ny renhållningsordning för Södertälje kommun. Avfallsplan 2030 ska stimulera hållbar resurshantering och begränsade utsläpp av växthusgaser. Förslaget ställs ut den 25 maj–6 november 2020 i utställningshallen, plan 0 i Stadshuset och kan laddas ner på sodertalje.se/avfallsplan2030. Läs mer >


 • Södertälje arbetar strategiskt med att öka återvinningen

  2017-11-07: Hur gör vi för att öka återvinningen i Södertälje? Hur får vi fler invånare att återvinna matavfall och förpackningar som ofta tillsammans utgör 60–70 procent av restpåsen? De frågorna ställde vi oss i kommunen för några år sedan och började samtidigt arbeta strategiskt och långsiktigt för en förändring. Läs mer >