Hållbara Södertälje

Aktuellt


 • Earth hour 2021

  2021-03-26: Earth hour infaller i år på lördagen den 27 mars klockan 20.30-21.30. Då fortsätter vi att sätta ljus på klimatförändringarna och på den minskande biologiska mångfalden. Släck för vår enda planet! Läs mer >


 • Södertälje kommun deltar i Glokala Sverige

  2021-01-27: Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Södertälje är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige. Läs mer >


 • informationsskylt om retroutprojektet
  Biotopvård i Moraån

  2020-07-29: Den 2-3 juni genomförs biotopvårdande insatser i Moraån i Järna mellan Skäve och Saltå. Stenar och död ved kommer att läggas ner i vattnet för att skapa bättre syresättning och öka den biologiska mångfalden. Åtgärden genomförs av Naturcentrum vid miljökontoret på Södertälje kommun inom ramen för EU-projektet Retrout. Läs mer >