Det här är ekonomisk hållbarhet

Person som promenerar med påsar och kassar

En hållbar ekonomi kan definieras som en ekonomi som är hållbar över tid och som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Idag pratas det om ”grön tillväxt” och ”grön ekonomi” som innebär en ekonomi som är snäll mot planeten. Den bygger på att resurser ska gå att återvinna och återbruka i ett cirkulärt system.

En ekonomiskt hållbar utveckling bygger på återskapande faktorer snarare än extraherande.

Viktiga områden inom ekonomisk hållbarhet är bland andra:

  • Antikorruption. 
  • Etiska investeringar. 
  • Levnadslön. 

Ekonomisk hållbarhet i Södertälje

Ekonomin är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Med både småföretagande och konkurrenskraftig exportindustri bidrar Södertälje kommun till svensk tillväxt. Med en mångfald av arbetstillfällen bidrar Södertälje kommun till en ekonomisk hållbarhet i regionen. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och ansvarsfull resursanvändning. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.