Agenda 2030

Globala målen för hållbar utveckling är en del av Södertäljes kommuns egen styrning. Agenda 2030 är integrerad i kommunens främsta styrdokument "Mål och budget". Genom att använda de Globala målen i framtagandet av kommunens Mål och budget sätter Södertälje fokus på ett gott liv och frisk planet i ett hållbart samhälle.

Agenda 2030 där de 17 globala målen för hållbar utveckling ingår, är den mest ambitiösa agendan som någonsin antagits. Alla länder i världen har åtagit sig att uppnå fyra saker till år 2030:

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • och lösa klimatkrisen.

Besök Globala målens webbplats för att se vilka de 17 globala målen är.

Agenda 2030 i Södertälje

Kommunen har under flera år arbetat systematiskt för att öka hållbarheten i kommunen: styrningen har utvecklats, hållbarhetsarbete drivs på flera nivåer och i samverkan med andra.

Här kan du läsa Södertälje kommuns Mål och budget där Agenda 2030 är integrerad.