Det här är ekologisk hållbarhet

Bild på en skog

Ekologisk hållbarhet, det vill säga den miljömässiga hållbarheten, ligger till grund för de två andra hållbarhetsdimensionerna; social och ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner för kommande generationer. Exempelvis produktion av mat och energi, rent vatten, klimatreglering och natur och friluftsliv. Vad innebär ekologisk social och ekonomisk hållbarhet? Ekologisk hållbarhet innebär också om att social och ekonomisk utveckling sker inom gränserna för vad planeten klarar av.