Hållbara måltider

Kostenheten i Södertälje jobbar aktivt med att skapa hållbara, näringsriktiga och goda måltider till alla våra matgäster varje dag. Vi har ca 90 kök inom förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg samt Stadshusrestaurangen.

I kostenheten arbetar vi inte med centrala matsedlar utan kockarna komponerar sina egna matsedlar. Detta har tagit fram kreativiteten och hjälpt oss att minska matsvinnet, vilket i sin tur gett oss ekonomiskt utrymme att köpa mer hållbara råvaror. Som stöd till köken finns diverse material att följa såsom inköpsfrekvenser, uppsatta volymmål på hållbara eller mindre hållbara råvaror vi vill satsa extra på eller minska samt andra hjälpmedel. Vi har även uppsatta mål i vår arbetsplan om att minska på mängden kött och öka mängden ekologiskt. Grönsaker köps efter säsong och vi jobbar med att köpa in så mycket lokalt och närodlat som möjligt. I skolköken finns alltid en salladsbuffé, en soppa, en vegetarisk varmrätt samt en kött- eller fiskrätt. Minst en dag i veckan är helt vegetarisk. Våra medarbetare är ständigt involverade i ett pågående lärande för att vår mat ska bli mer och mer hållbar.

 

Livsmedels- och måltidspolicyn

I Södertälje kommun finns ett styrande dokument för att kvalitetssäkra de offentliga måltidsverksamheterna. I policyn hittar du vilka krav som syftar till hållbar utveckling, exempelvis att måltidsverksamheterna ska sträva efter att köpa så mycket närproducerat som möjligt och att man ska jobba för att minska matsvinnet. År 2010 antogs en kommunal livsmedels- och måltidspolicy som alla politiska partier stod bakom och sedan dess arbetar alla kök utifrån den där Diet for a Green Planet ingår. Konceptet är utvecklat genom EU-projektet BERAS Implementation (2010-2013) och har följande likställda kriterier:

- God och hälsosam mat

- Ekologiskt producerat

- Mindre kött och mer grönsaker, baljväxter samt fullkorn

- Närproducerade råvaror enligt säsong

- Minskat svinn

Läs mer om måltider i skola och förskola. 

 

Matlust Utvecklingsnod

MatLust Utvecklingsnod är en regional utvecklingsnod för livsmedel, där hållbarhetsfrågor och affärsmässiga utmaningar inom livmedelssystemet står i fokus. 

Här kan du läsa mer om MatLust Utvecklingsnod