Måltider

Södertälje kommuns kostenhet är ansvarig för alla offentliga måltider inom kommunens skolor och förskolor. I dag har vi 90 kök inom skola och förskola, varav merparten (80 st) är tillagningskök och resterande är mottagningskök. I våra mottagningskök gör man delar av lunchen på plats, men på grund av brist på plats eller utrustning får man delar av maten från ett annat kök.

Alla våra kök inom skola och förskola lagar mat enligt vårt måltidskocept Diet for a Green Planet. Det innebär att all mat ska vara god och hälsosam, ekologiskt producerad i så hög utsträckning som möjligt, innehålla mindre kött till förmån för mer grönsaker, baljväxter samt fullkorn samt baseras på lokala råvaror efter säsong. Dessutom ska köket och barnen/eleverna tillsammans arbeta för ett minskat svinn.

Kommunfullmäktige i Södertälje antog en uppdaterad version av Livsmedels- och måltidspolicy för förskola och skola i november 2018. Policyn står samtliga partier i kommunfullmäktige bakom och dokumentet är vägledande för våra måltidsverksamheter.

Vårt mål är självklart nöjda matgäster, men för att nå dit krävs en ständig dialog och öppenhet mellan elever, pedagoger, kökspersonal och föräldrar. Tveka inte att höra av dig till oss eller köket på din skola/förskola om det är något du undrar över – det är dig vi är till för!