Bo och bygga

Här hittar du information om både sådant som rör ditt boende och din boendemiljö, till exempel hur du söker bygglov eller hanterar avfall. Här finns även kartor och information om kommunens pågående och gällande detaljplaner.

Aktuellt