Aktuellt

Södertälje överklagar dom om upphävande av detaljplan

2023-01-12

Södertälje kommun väljer att överklaga den dom som kom från Mark- och miljödomstolen om att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Mariekälla 1:26. Detaljplanen föreslår ett värdshus med hotell på Torekällberget. Skälen till upphävandet är lösningen av parkeringsplatser för området.

Domen från Mark- och miljödomstolen meddelades den 22 december 2022. Beslutet handlar om att upphäva detaljplanen för Mariekälla 1:26. Detaljplanen, som föreslår värdshus med hotell på Torekällberget, antogs i Kommunfullmäktige den 20 juni 2022.

Skälen till upphävande av detaljplanen gäller lösningen av parkeringsplatser för området. Enligt detaljplanen ska gästerna till värdshuset och hotellet hänvisas till den befintliga besöksparkeringen som tillhör Torekällberget. Mark- och miljödomstolen anser att detaljplanen för området där parkeringsplatserna finns idag inte tillåter just parkering. Därför bedömer domstolen att kommunen inte uppfyllt kravet på att i detaljplanen säkerställa tillgången till parkering för värdshuset och hotellet.

Nu väljer Södertälje kommun att överklaga Mark- och miljödomstolens dom. I samband med överklagandet ber kommunen om att få tid till 13 februari för att utveckla grunderna till överklagandet.

Läs mer om detaljplanen här