Du som är fastighetsägare

Kommunen och du som fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för renhållning, framkomlighet och dagvatten. Kommunen tar exempelvis hand om körbanor, cykelbanor samt offentlig mark, medan till exempel gångbanan utanför och dagvatten på din fastighet är ditt ansvar. Året om!