Håll gångbanan fri

Ren gångbana

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att gångbanan längs din tomt hålls ren så att fotgängare kommer fram utan problem.

Att hålla rent runt din fastighet är en fråga om framkomlighet och trafiksäkerhet, men handlar också om trivsel och trevnad.

  • Ta upp skräp som finns utanför din fastighet och ta hand om skräpet på rätt sätt. Du får inte flytta det från gångbanan till gatan eller sopa ner det i rännstenar eller rännstens-/dagvattenbrunnar.
  • Underlätta för regnvattnet att rinna ner i rännstensbrunnarna genom att hålla dem fria från skräp och löv så att inte vattnet samlas i vattenpölar.
  • Rensa bort eventuell ogräs som växer på/i kanten av gångbanan.

På vissa ställen finns grönyta mellan din tomt och gångbanan. Detta har ingen betydelse, gångbanan utanför din fastighet är fortfarande ditt ansvar.

Här kan du se en film om fastighetsägarens ansvar: 

Watch the film with english subtitles here.