Ansvar för snöröjning

Person som skottar snö

Du som äger en villa eller en annan fastighet ansvarar för att det går att komma fram på gångbanor och trottoarer utanför ditt hus och din tomt utan att halka.

Husägarens snöröjningsuppgifter

Du som äger ett fastighet - exempelvis villa, parhus eller  radhus

 • Skotta bort snö så från trottoarer och gångbanor snart som möjligt, både från gångbanan och eventuella tillfarter mellan körbanan och fastigheten. 
  Om den asfalterade ytan utanför din tomt är smalare än 50 cm behöver den inte snöröjas under vintertid. Dessa smala ytor räknar vi mer som en uppläggningsplats för snö när vi snöröjer.
 • När du skottar ska snö från din garageuppfart eller entré ska snön läggas upp på din egen tomt. Snön får inte skottas ut på gatan.
  Se till att du har tagit bort snön framför brevlådan och sopkärlen. Ta även bort snön på locken på sopkärlen. Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för snöröjningen eller gående.
 • Om det går att gå förbi relativt nära husväggen måste du ta bort snö och istappar från taket.
 • Se till att skotta upp en öppning i snövallen vid korsningar så att gående lättare kan gå över gatan.
 • Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna som röjer snön på gatorna.
 • När det är halt ska du sanda eller salta gångbanan. Tänk på att inte överdosera. Sand till gångbanor kan du hämta i någon av de sandlådor som finns utplacerade av kommunen. På kartan över kommunen kan du kan hitta närmaste sandlåda.
 • Håll rännstensbrunnarna fria från snö, löv och skräp så att smältvattnet att rinna undan.

Du som är fastighetsägare till flerfamiljshus eller äger en del av en bostadsrättsförening

Du behöver dessutom:

 • Forsla bort snö och is som hamnat på den egna fastigheten. Det gäller exempelvis snö och is från infarter, parkeringar, gångbanor och tak.
 • Ta alltid bort snö och istappar från taket.

 

Sand till gångbanor

För villaägare som ansvarar för allmän gångbana finns det sand att hämta på utvalda platser i kommunen. Du kan se på den här kartan var du kan hitta sandlådor för att hämta sand till gångbanorna

Var ska jag göra av snön?

Snö från den egna tomten ska du lägga upp på din egna tomt. Snö från gångbanor lägger du i en vall mellan körbanan och gångbanan eller mot fastighetsgränsen. Det är viktigt att snövallarna inte skymmer sikten för trafikanterna.

Lägg upp snön från gångbanan på ett sådant sätt att det fortfarande går lätt att ta sig fram, även för rullstolar och barnvagnar. Går det inte lätt att ta sig fram måste du forsla bort snön.

Gör du en snövall behöver du göra en öppning i snövallen så att din soptunna kan tömmas. Gör också en öppning i snövallen vid korsningar så att gående lättare kan gå över gatan.

Du får aldrig skotta ut snön från din egen tomt på gatan eller vägen. Det är också förbjudet att använda kommunal mark eller någon annans mark än din egen för lagring av snömassor, om du inte har tillstånd.