Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgänglig kommunens webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan påtala brister för oss.

Södertälje kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att sodertalje.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster. Även om vi har arbetat med tillgänglighet på webben under lång tid så förekommer brister. Här kan du ta del av dem. 

Tillgänglighetsredogörelse 2024-02-05

Dokument

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ. 

Vi prioriterar att arbeta med mallar och rutiner för att säkerställa att nya dokument som läggs upp är tillgängliga. Vad gäller äldre dokument kommer vissa att göras tillgängliga i samband med uppdatering och andra vid behov. 

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras kommer vi att gå igenom bilder och grafik och säkerställa att textalternativen är korrekta.

Video

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade. Vi undersöker olika alternativ för att lösa detta.

Inbäddade tjänster

På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Södertälje kommun och som kan ha tillgänglighetsbrister. Vi kartlägger dessa och kravställer mot externa leverantörer att de rättas till.

E-tjänster

I vår serviceplattform för e-tjänster finns vissa brister som kan försämra navigation och läsbarhet. Arbete pågår för att uppdatera koden.  

Kartor 

Kartor som inte används för navigation är undantagna från tillgänglighetslagen. Det kan i våra kartor finnas information som inte också är beskriven i text. Vi ser i samband med uppdatering av innehåll över att information som visas i webbkartan också beskrivs i text.

Navigation 

Det förekommer ologisk struktur på vissa delar av webbplatsen vilket kan försvåra navigering såväl med eller utan hjälpmedel. Vissa länkar är otydliga. Under våren 2024 kommer webbplatsens navigation att uppgraderas för att bli mer konsekvent och tydlig.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi gör granskningar av webbplatsen löpande, manuellt och med hjälp av granskningsverktyg. 

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.
Myndigheten för digital förvaltning. Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta.