Synpunkter och felanmälan

Det är viktigt att Södertäljeborna inte drar sig för att tala om vad som inte fungerar som det ska i kommunen. Här kan du läsa om hur du lämnar in en synpunkt eller en felanmälan och hur den sedan tas emot i kommunen.

Vad menar vi med synpunkter?

Med synpunkter och klagomål menar vi varje missnöje som kräver en respons. Om en person kontaktar kommunens verksamheter för att klaga är det ett klagomål, oavsett vad personal eller politiker har för egen uppfattning.

Varför vill vi ha in synpunkter?

Det är ett sätt för politiker och medarbetare att få reda på vad du som använder våra tjänster tycker om verksamheten och därigenom vad som kan förbättras.
Minst två gånger om året får den ansvariga nämnden information om
vilka klagomål som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits.

Vad händer med min synpunkt?

Alla inkomna synpunkter registreras i ett datasystem för att de ska kunna sammanställas för kartläggning och analys.

I första hand är det själva synpunkten som registreras, inte vem som lämnat in den. De personuppgifter som du angivit kommer att finnas i datasystemet i max fyra veckor, därefter görs en automatisk avidentifiering.

Efter att en synpunkt registrerats får du ett kvittensbrev där det framgår ärendenummer och vem som är ansvarig tjänsteman i kommunen. Inom 10 arbetsdagar får du besked om vilken åtgärd synpunkten leder till.

Så lämnar du synpunkter

Det finns olika sätt att framföra dina synpunkter. Det kan vara klagomål på kommunens verksamheter. Vi tar även emot beröm.

Du kan använda kommunens e-tjänst

Länk till kommunens e-tjänst för synpunkter, (extern länk öppnas i ett nytt fönster)

Du kan fylla i en blankett

Länk till pdf-blankett för att lämna synpunkter

Besök eller ring kommunens Kontaktcenter

Här hittar du telefonnummer, öppettider och annan information om Kontaktcenter

Lämna in medborgarförslag/medborgarfråga

Du som medborgare i Södertälje kommun, gammal som ung, är välkommen att lämna in förslag och frågor till kommunfullmäktige. Det kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och ansvar.

Läs mer om Medborgarförslag och ladda ned blankett för att lämna förslag eller ställa en fråga

Felanmälan

Vill du lämna en felanmälan till kommunen kan du göra det via formulär.

Här hittar du all information om att göra en felanmälan

Våra kommunala bolag sköter en del av den kommunala servicen. Vänd dig till Telge AB om dina synpunkter gäller:

  • el
  • fjärrvärme
  • sophämtning
  • stadsnätet
  • vatten
  • återvinning