Konsumentvägledning

Du som är bosatt i Södertälje kan få råd i olika konsumentfrågor via Kontaktcenter i Stadshusets entré. Det går bra att kontakta oss via telefon, mail eller e-tjänst om du har frågor.

Hos konsumentvägledningen i Kontaktcenter, Stadshuset kan du bland annat få hjälp med det här:

 • Råd före köp
 • Veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument
 • Information om vilka regler och lagar som gäller
 • Råd och hjälp vid tvister
 • Information om reklamationshantering

Konsumentvägledning

Vi har en e-tjänst som du som bor i kommunen kan använda för att ställa frågor till oss om exempelvis reklamationer och lagar inom konsumentområdet. 

Så här går det till:

Ställ din fråga genom att klicka på "starta e-tjänst". När du har gått igenom e-tjänstens steg och klickar på ”skicka in” skickas din fråga till oss på konsumentvägledningen. Om du har lämnat alla uppgifter som behövs återkommer vi till dig snarast.

Gå till e-tjänsten för konsumentvägledning

Konsumenttips

Råd & Rön

Råd & Rön är en konsumenttidning som är kommersiellt oberoende. Hos Råd & Rön kan du ta del av en mängd tester samt Svarta listan. På Svarta listan finns de företag som vägrar att följa Allmänna reklamationsnämndens, ARN: s, beslut. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en opartisk nämnd dit konsumenter kostnadsfritt kan anmäla tvister med näringsidkare (företagare). Innan publicering på Svarta listan skickar Råd & Rön ett brev till företagare för att ge dem möjlighet att rätta sig efter efter ARN: s beslut. De skickar också brev till konsumenterna för att höra deras syn på saken.

Svarta listan uppdateras i februari och augusti varje år.

Nix-telefon

Med Nix-telefon kan du spärra din telefon för telefonförsäljning, marknadsföring och insamling. Du registrerar dig genom att ringa Nix-telefon på 020-27 70 00 och knappa in ditt telefonnummer.

Direktadresserad reklam

Om du vill slippa direktreklam som sänds med post kan anmälningsblanketten göras genom att ringa Nix-adress på 020-55 70 00

Telefoni och Internet

Om du ska byta tele- eller Internetbolag eller har problem med ditt abonnemang kan du hos Telekområdgivarna få information. Vill du jämföra priser för telefoni och Internet kan du via Telepriskollen få fram priser och villkor för fast telefoni, mobiltelefoni och Internetabonnemang.

Försäkring

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger dig som konsument oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i försäkringsfrågor.

Köp av vara

I Konsumentköplagen står vilka rättigheter du har när du köper en vara i en affär av en näringsidkare, det vill säga företagare.

konsumentköplagen gäller:

 • Köp av lösa saker
 • Byte av lösa saker
 • Beställning av en vara som ska tillverkas

Om du beställt en vara som är försenad kan du:

 • Hålla inne betalningen
 • Kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan
 • Häva köpet om förseningen har stor betydelse för dig
 • Få skadestånd

Om det skulle vara något fel på varan kan du:

 • Kräva avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
 • Säljaren har rätt till två avhjälpningsförsök
 • Kräva omleverans
 • Kräva prisavdrag
 • Hålla inne betalningen

Konsumentköplagen, riksdagen (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Ångerrätt

Enligt lag har du ingen rätt att ångra ditt köp när du handlar i en affär. Ångerrätten gäller när du har handlat något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning. Det är distans- och hemförsäljningslagen som gäller. Lagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ändra ditt köp.

Distansavtal

Distansavtal är när du handlar på postorder, från TV-shop, via Internet eller av en telefonförsäljare. Ångerrätten är 14 dagar och räknas från den dag då du fått varan. Lagen gäller även avtal om vissa finansiella tjänster som till exempel krediter, försäkringar och betaltjänster. Vid köp av livsförsäkring på distans så är ångerrätten 30 dagar och räknas från den dag du har fått veta att avtalet har ingåtts.

Hemförsäljning

Lagen gäller när du köper, hyr eller lämnar anbud på en vara eller tjänst. Ångerrätten är 14 dagar. Om du ingår avtal om livsförsäkring har du 30 dagar på dig att ångra dig. Ångerrätten börjar inte löpa innan säljaren gett dig en handling med information om ångerrätten och en ångerblankett.

Ångerrätt, Konsumentverket, extern länk, nytt fönster

Garanti

En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar under hela garantitiden. Det är frivilligt för säljaren att lämna garantier. Vanligast är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Kontrollera noga vad som står i garantin och vad den omfattar.

Konsumentverket, garanti, extern länk, nytt fönster

Öppet köp

Öppet köp innebär att du inom en viss tid kan lämna tillbaka en vara och få pengarna tillbaka. Varje butik bestämmer själva sina regler och de bestämmer även under hur lång tid du har öppet köp. Tänk på att alltid spara kvittot.

Konsumentverket öppet köp, extern länk, nytt fönster

Bytesrätt

Bytesrätt innebär att du kan byta en vara till en annan. I en del affärer har du möjlighet att få ett tillgodokvitto. Bytesrätt är frivillig tjänst från handelssida, därför kan det vara bra att fråga vad som gäller innan du handlar. Tänk på att alltid spara kvittot.

Konsumentverket, bytesrätt, extern länk, nytt fönster

Kvitto

Det är viktigt att spara kvittot om du skulle behöva byta eller reklamera något du köpt. Med hjälp av kvittot kan du styrka var och när du köpt varan.

Det finns inget formellt krav på att du måste visa upp ett kvitto vid reklamation. Om du köpt en vara med betalkort kan du använda dig av kontoutdrag som fyller en liknande funktion. För dig som konsument är det bästa rådet att aldrig löpa något utan kvitto.

Konsumentverket, kvitto, externlänk, nytt fönster

Presentkort/Tillgodokvitto

Ett presentkort eller tillgodokvitto gäller den tid som står skrivet. Ett presentkort eller tillgodokvitto gäller i tio år om det inte står något annat.

Vänta inte för länge med att lösa in det, för om butiken går i konkurs eller byter ägare så går i regel inte presentkortet eller tillgodokvittot att använda. Dessutom kan du inte lösa in presentkort eller tillgodokvitton i pengar , inte heller få kontanter i växel om du handlar för mindre än vad du har tillgodo.

Konsumentverket, Presentkort/Tillgodokvitto, extern länk, nytt fönster

Köp av bil

På Konsumentverkets hemsida hittar du bra tips om du ska köpa bil av en bilfirma eller privatperson, oavsett om du tänker köpa nytt eller begagnat. För att undvika missförstånd och att man hamnar i tvist, rekommenderas ett skriftligt avtal vid köp eller försäljning av bil privat.

Konsumentverket, bil och andra forden, extern länk, nytt fönster

Bygga hus

Om du ska bygga ett hus är det du som är byggherre. Det innebär att du själv bär det yttersta ansvaret. Därför är det viktigt att du redan från början vet vad som gäller för byggandet.

Tips och information inför ditt husbygge, gå till webbsidan Hallå konsument

Anlita hantverkare

Enligt Konsumenttjänstlagen har du som konsument ett lagstadsgat skydd när du anlitar en hantverkare för att utföra en tjänst. Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt.

Konsumentverket, Anlita hantverkare, extern länk, nytt fönster