Jobba hos oss

Nyheter


  • Stor satsning på att öka kompetensen inom psykisk ohälsa

    2019-01-17: Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. I folkhälsomyndighetens undersökning har det skett en ökning av det nedsatta psykiska välbefinnandet inom alla målgrupper. Därför kommer personal inom hälso- och sjukvårdsorganisationen samt vuxenenheten utbildas inom olika områden av psykisk ohälsa. Läs mer >


  • Traineeprogram för socionomer får medel från kompetensförsörjningsfonden

    2019-01-11: Inom socialtjänsten fattas svåra och på många sätt komplexa beslut som påverkar människors liv. Att inleda sitt arbetsliv som socionom inom socialtjänsten kan därför vara särskilt tufft. Därför har resultatområdet barn och ungdom startat ett eget traineeprogram för att rusta nyexaminerade studenter inför de tuffa uppgifterna som väntar i våra verksamheter. Läs mer >


  • Södertälje kommun anställer sin första robot – välkommen, Ragnhild!

    2019-01-09: För att klara kompetensförsörjningsutmaningen behöver offentlig sektor se över hur vi på bästa sätt använder våra medarbetares kompetenser. Därför kommer HR-avdelningen anställa en robot. Det är ett pilotprojekt i samarbete med kommunikationsavdelningen, inom ramen för kommunens digitaliseringsstrategi. På bilden ser vi representanter från digitaliseringsenheten, löneenheten och Digital workforce. Läs mer >