Studerande

Som studerande finns det flera möjligheter för dig att få en första inblick i hur det är att arbeta inom Södertälje kommun. Du kan skriva examensarbete eller ansöka om praktik. Vi har också ett traineeprogram för socionomer samt tar emot praktikankter via Tekniksprånget.

Läs mer om våra olika möjligheter: