Traineeprogram för socionomer

Traineeprogrammet

Traineeprogram för socionomer

Din introduktion in i arbetslivet är viktig för oss. Därför har vi startat ett traineeprogram för socionomer. Under traineeprogrammet får du möjlighet att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter samtidigt som du lär känna oss och våra olika områden inom socialtjänsten individ- och familjeomsorg i Södertälje kommun.

I höst välkomnar vi 13 studenter till traineeprogrammet - vill du komma nästa vår?

Våra handledare välkomnar och lotsar just nu in 13 socionomstudenter från sex olika lärosäten som nästan alla har en tydlig anknytning till Södertälje, till våra kontor.

Ansökan öppen för våren 2022

Klicka här för att komma till ansökningssidan Du kan skicka in till och med den 30 september.

Ett trestegsprogram

Du som studerar termin 4 kan söka till traineeprogrammet. Vi har intagning varje termin; sista ansökningsdag på vårterminen är i slutet på februari och för höstterminen i slutet på september. 
Traineeprogrammet består av tre steg: student, studentmedarbetare och medarbetare och vänder sig till dig som studerar till socionom. Genom dessa steg får du en introduktion i yrket som socialsekreterare samtidigt som du lär känna vår verksamhet i Södertälje kommun. Du söker till vårt traineeprogram i samband med din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Våra traineeplatser finns inom socialtjänstens områden Arbete och försörjning, Vuxen missbruk och psykiatri samt Barn och ungdom.

 

Steg 1: Student (termin 5)

Under detta steg har du en personlig handlingsplan och en egen handledare. Du kommer få en bred introduktion till våra verksamheter med studiebesök och grundutbildning i våra verksamhetsystem. Därefter finns möjlighet för dig att gå vidare till steg två, vilket innebär att du blir anställd som studentmedarbetare.  

 

Steg 2: Studentmedarbetare (termin 6 och 7)

I traineeprogrammets andra steg anställs du som studentmedarbetare hos oss. Under den här perioden får du en konkret handlingsplan, en arbetsledare och en mentor. Genom din anställning som studentmedarbetare har du en begränsad arbetstid som gör att du fortfarande kan prioritera studierna samtidigt som du arbetar hos oss. Efter steg två finns möjlighet för dig att söka en anställning hos oss och bli vår nya kollega.

 

Steg 3: Medarbetare (efter examen)

Efter din tid som studentmedarbetare har du fått en bred erfarenhet och god inblick i våra verksamheter. Som medarbetare/anställd har du fått en stabil grund att stå på och du fortsätter nu din resa med en god förståelse för grunderna i yrket som socialsekreterare.

 

Har du frågor om traineeprogrammet får du gärna kontakta oss.

Bild på Camilla Östergren

Camilla Östergren

Gruppledare Telefon: 08-523 031 81 E-post: camilla.ostergren@sodertalje.se
Bild på Stina Hermansson

Stina Hermansson

Verksamhetsutvecklare Telefon: 08-523 061 44 E-post: stina.hermansson@sodertalje.se