Praktik

Läser du ett program där det ingår praktik? Kan även kallas APL, VFU och LIA. I Södertälje kommun erbjuder vi praktikmöjlighet inom flera yrken. Läs nedan under respektive yrke/utbildning hur vi tar emot.

Socionom

Du som studerar till socionom har möjlighet att söka VFU hos socialtjänstens individ och familjeomsorg i Södertälje kommun genom att söka till vårt traineeprogram för socionomer. Läs mer här

Det finns även möjlighet till VFU inom andra verksamheter. Det är skolans samordnare som gör matchningen baserat på de platser som finns tillgängliga inom Omsorgskontoret i Södertälje kommun. *Under vårterminen 2021 kommer vi att i möjligaste mån se till att all VFU ska fortgå som planerat.

Sjuksköterska

Du som studerar sjuksköterskeprogrammet har möjlighet till VFU hos Södertälje kommun. Det är skolans samordnare som gör matchningen baserat på de platser som finns tillgängliga inom Omsorgskontoret i Södertälje kommun. 
*Under vårterminen 2021 kommer vi att i möjligaste mån se till att all VFU för dem som går termin 6, ska fortgå som planerat.

Vård- och omsorgsprogrammet

Du som studerar vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och inom vuxenutbildningen kan bli tilldelad praktik/APL hos Södertälje kommun. Det är skolans samordnare som gör matchningen baserat på de platser som finns tillgängliga inom Omsorgskontoret på Södertälje kommun. 

*Under vårterminen 2021 kommer vård och omsorgsboende att ta emot APL-elever. Ordinärt boende avvaktar med att ta emot APL-elever till att vaccineringen är klar.

Lärare inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium

Det som förr kallades för praktik heter idag VFU, verksamhetsförlagd utbildning, och är en del av lärar-, fritidshem- och förskollärarutbildningen. Du som studerar inom Stor Stockholmsregionen kan få göra din VFU hos oss på Södertälje kommun.

Om ditt lärosäte har avtal med Södertälje kommun så är det först och främst genom lärosätet som du tilldelas en VFU-placering. Har du frågor så kontakta därför ditt lärosäte först. Läs mer om hur vi på utbildningskontoret arbetar med VFU.

*Under vårterminen 2021 kommer vi att i möjligaste mån se till att all VFU ska fortgå som planerat.

Övriga yrken

Just nu har vi inga praktikplatser inom andra yrken vilket gör att vi inte kan ta emot spontanansökningar.