Lärarutbildning och VFU

Bild på två kvinnor och en man som kollar på en datorskärm. De två kvinnorna ler stort mot skärmen.

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och förekommer på skolor och förskolor i kommunen som en del av lärar- och förskollärarutbildningen, det som förr kallades för praktik.

Södertälje kommun har en väl utvecklad VFU-verksamhet från förskola till gymnasium och samverkar med lärosäten framförallt inom Stockholms regionen, som till exempel Södertörns högskola och Stockholms universitet, men även andra lärosäten i landet. Denna samverkan innebär att Södertäljes skolor tar emot många studenter inom både lärarutbildning och förskollärarutbildning och att våra barn och elever i skolor och förskolor också får möta dessa studenter på sin VFU.

Förskolan och skolan har en viktig roll i lärarutbildningen. Teori ska möta praktik, de ska samverka och skapa en helhet. Våra lärare och förskollärare i Södertälje som handleder VFU-studenter är därmed också viktiga som lärarutbildare, och utbytet mellan handledare och student bidrar också till reflektion och fördjupad förståelse för den egna professionen.

Samverkan kring lärarutbildning och VFU ger kommunen en viktig kontakt med vetenskap och forskning samt tillgång till fortbildning och kompetensutveckling inom det pedagogiska området. Det ger också lärosätena en kontakt med kommunens verksamhet och lärarna på fältet. På så sätt är VFU viktigt för oss alla för att bygga kvalitet, utveckla kompetens samt bidra till tillväxten av våra framtida lärare och förskollärare. 

  • Kontaktuppgifter
  • Utbildningskontoret
  • Södertälje kommun
    151 89 Södertälje