Lärplattformen

I Södertälje kommun har alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor en gemensam webbaserad plattform för lärande, lärplattformen.

Lärplattformen är till för lärare, skolpersonal och andra anställda på utbildningskontoret alla elever i Södertäljes kommunala grund- och gymnasieskolor vårdnadshavare till elever i Södertäljes kommunala skolor.

 • öka kommunikationen och interaktionen mellan skolan, eleven och vårdnadshavarna
 • lättare följa elevens utveckling för eleven och vårdnadshavaren
 • höja kvaliteten i undervisningen genom att möjliggöra alternativa lärvägar, underlätta variation, individanpassning och användande av IKT-verktyg.
 • systematisera och underlätta lärarens administration, planering och undervisning.

 

Lärplattformen är en gemensam plattform för lärare, elever och personal, och den gör det möjligt att kommunicera, interagera och hantera dokument.

I lärplattformen kan du se elevens

 • schema
 • närvaro och frånvaro
 • betyg och IUP (individuell utvecklingsplan) samt omdömen
 • planerade prov
 • aktiviteter (en typ av virtuella rum) där lärare och elever kan skicka meddelanden, läraren kan lägga ut planering, undervisningsmaterial, länkar etc. och eleverna kan lämna in uppgifter.

Vårdnadshavare kan

 • få automatisk e-post om sitt barns frånvaro
 • föranmäla kortare frånvaro för sitt barn.

Lärare hanterar närvaro, betyg och bedömning i lärplattformen och rektorer kan lägga ut viktig information till alla.

All dokumentation och allt material är samlat och hela tiden tillgängligt i lärplattformen. Vårdnadshavare som har flera barn får alla barns uppgifter samlade från grundskola till och med gymnasiet.

 

Lärplattformen är en skyddad miljö där individuell inloggning krävs och individuella behörigheter ges. Vårdnadshavare har till exempel enbart behörighet till sitt eget barns uppgifter och till allmän information.

Vårdnadshavare loggar in på webben genom e-legitimation (till exempel via Bank-id, Nordea eller Telia).

Elever får ett användarnamn och lösenord, samma som de även använder för skolans nätverk.

Lärare och personal loggar in på särskild sida med samma inloggning som till personalingången och har då tillgång till både lärplattformen och alla övriga tjänster som finns på personalingången.

Inloggningsuppgifterna ska förvaras så att ingen annan kommer åt dem. Logga ut när du är klar. Om du får problem med inloggningen finns vägledning här på webben.