Lärplattformen Vklass

I Södertälje kommun har skolverksamheten en gemensam lärplattform för lärande som heter Vklass. Lärplattformen samlar olika funktioner och verktyg och skapar en helhet kring elevens lärande och utveckling.

Lärplattformen används av:

lärare, skolpersonal och övriga anställda på utbildningskontoret
alla elever i Södertäljes kommunala skolverksamhet
vårdnadshavare till elever i Södertäljes kommunala skolor.
Syfte med systemet är att underlätta kommunikationen och mellan skola, elev och vårdnadshavare. Att elev och vårdnadshavare bättre kan följa elevens utveckling. Att höja kvaliteten i undervisningen genom att underlätta och systematisera lärarens administration, planering och undervisning.

  • Kontaktuppgifter
  • Utbildningskontoret
  • Södertälje kommun
    151 89 Södertälje