Lärplattformen Vklass

I Södertälje kommun har skolverksamheten en gemensam lärplattform för lärande som heter Vklass. Lärplattformen samlar olika funktioner och verktyg och skapar en helhet kring elevens lärande och utveckling.

Lärplattformen används av alla elever i Södertäljes kommunala skolverksamhet och vårdnadshavare till elever i Södertäljes kommunala skolor, våra lärare, skolpersonal och övriga anställda på utbildningskontoret. 

Syfte med systemet är att underlätta kommunikationen och mellan skola, elev och vårdnadshavare. Att elev och vårdnadshavare bättre kan följa elevens utveckling. Att höja kvaliteten i undervisningen genom att underlätta och systematisera lärarens administration, planering och undervisning.

Du kan ladda ner appen Vklass till din mobiltelefon där du normalt hittar appar.

 

  • personUtbildningskontoret
  • homeSödertälje kommun
    151 89 Södertälje