Lärplattformen Vklass

Vid skolstarten hösten 2019 bytte utbildningskontoret i Södertälje kommun ut sin tidigare lärplattform PingPong och ersatte den med lärplattformen Vklass.

Vad innebär det för mig som är vårdnadshavare?
Du behöver ladda ner en ny app till din telefon eller surfplatta för att kunna ta del av den digitala informationen som kommer ifrån skolan. 

Här kan du logga in i Lärplattformen Vklass

Varför byter kommunen lärplattform?
Avtalet med den tidigare lärplattformen PingPong har gått ut och då gjordes en ny upphandling.

Utbildningskontoret ville också få med alla skolformer (förskola, grundskola och vuxenutbildningen) i den nya lärplattformen, för att öka likvärdighet och tillgänglighet.  Från och med hösten 2019 kommer alla skolformer i Södertälje kommun  att använda sig av samma lärplattform.

Det här betyder också att det blir lättare för dig som vårdnadshavare att följa dina barns skolgång digitalt, oavsett om de går i förskola eller i grundskolan.

Kommunens nya lärplattform Vklass är en tjänst för förskolor och skolor där lärare, elever och vårdnadshavare bland annat kan samarbeta, kommunicera och anmäla frånvaro.