Lärplattformen Vklass

Vid skolstarten hösten 2019 byter utbildningskontoret i Södertälje kommun ut sin nuvarande lärplattform PingPong och ersätter den med lärplattformen Vklass.

Vad innebär det för mig som är vårdnadshavare?
När ditt barn börjar skolan till hösten kommer du att behöva ladda ner en ny app till din telefon eller surfplatta. Det här gör du för att du ska kunna ta del av den digitala informationen som kommer ifrån skolan. Även länken på vår webbplats byts ut. Länken till den nya lärplattformen byts ut vid skolstart ht 19.

Om du har sparat den gamla länken i favoriter kan det vara bra att gå in och uppdatera länken.

Här kan du logga in i Lärplattformen Vklass

Just nu har vi  en driftstörning i lärplattformen Vklass som innebär att ett fåtal vårdnadshavare inte kan inte logga in. Elever och lärare påverkas inte av denna störning och felsökning pågår.

Varför byter kommunen lärplattform?
Avtalet med den tidigare lärplattformen PingPong har gått ut och då gjordes en ny upphandling.

Utbildningskontoret ville också få med alla skolformer (förskola, grundskola och vuxenutbildningen) i den nya lärplattformen, för att öka likvärdighet och tillgänglighet.  Från och med hösten 2019 kommer alla skolformer i Södertälje kommun  att använda sig av samma lärplattform.

Det här betyder också att det blir lättare för dig som vårdnadshavare att följa dina barns skolgång digitalt, oavsett om de går i förskola eller i grundskolan.

Kommunens nya lärplattform Vklass är en tjänst för förskolor och skolor där lärare, elever och vårdnadshavare bland annat kan samarbeta, kommunicera och anmäla frånvaro.