Lärplattformen

I Södertälje kommun har alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor en gemensam webbaserad plattform för lärande, lärplattformen.

Hej!
Vid skolstarten hösten 2019 byter utbildningskontoret i Södertälje kommun ut sin nuvarande lärplattform PingPong och ersätter den med lärplattformen Vklass.

Vad innebär det för mig som är vårdnadshavare?
När ditt barn börjar skolan till hösten kommer du att behöva ladda ner en ny app till din telefon eller surfplatta. Det här gör du för att du ska kunna ta del av den digitala informationen som kommer ifrån skolan. Även länken på vår webbplats byts ut. Länken till den nya lärplattformen byts ut vid skolstart ht 19.

Om du har sparat den gamla länken i favoriter kan det vara bra att gå in och uppdatera länken.

Varför byter kommunen lärplattform?
Avtalet med den tidigare lärplattformen PingPong har gått ut och då gjordes en ny upphandling.

Utbildningskontoret ville också få med alla skolformer (förskola, grundskola och vuxenutbildningen) i den nya lärplattformen, för att öka likvärdighet och tillgänglighet.  Från och med hösten 2019 kommer alla skolformer i Södertälje kommun  att använda sig av samma lärplattform.

Det här betyder också att det blir lättare för dig som vårdnadshavare att följa dina barns skolgång digitalt, oavsett om de går i förskola eller i grundskolan.

Kommunens nya lärplattform Vklass är en tjänst för förskolor och skolor där lärare, elever och vårdnadshavare bland annat kan samarbeta, kommunicera och anmäla frånvaro.

 • öka kommunikationen och interaktionen mellan skolan, eleven och vårdnadshavarna
 • lättare följa elevens utveckling för eleven och vårdnadshavaren
 • höja kvaliteten i undervisningen genom att möjliggöra alternativa lärvägar, underlätta variation, individanpassning och användande av IKT-verktyg.
 • systematisera och underlätta lärarens administration, planering och undervisning.

 

Lärplattformen är en gemensam plattform för lärare, elever och personal, och den gör det möjligt att kommunicera, interagera och hantera dokument.

I lärplattformen kan du se elevens

 • schema
 • närvaro och frånvaro
 • betyg och IUP (individuell utvecklingsplan) samt omdömen
 • planerade prov
 • aktiviteter (en typ av virtuella rum) där lärare och elever kan skicka meddelanden, läraren kan lägga ut planering, undervisningsmaterial, länkar etc. och eleverna kan lämna in uppgifter.

Vårdnadshavare kan

 • få automatisk e-post om sitt barns frånvaro
 • föranmäla kortare frånvaro för sitt barn.

Lärare hanterar närvaro, betyg och bedömning i lärplattformen och rektorer kan lägga ut viktig information till alla.

All dokumentation och allt material är samlat och hela tiden tillgängligt i lärplattformen. Vårdnadshavare som har flera barn får alla barns uppgifter samlade från grundskola till och med gymnasiet.

 

Lärplattformen är en skyddad miljö där individuell inloggning krävs och individuella behörigheter ges. Vårdnadshavare har till exempel enbart behörighet till sitt eget barns uppgifter och till allmän information.

Vårdnadshavare loggar in på webben genom e-legitimation (till exempel via Bank-id, Nordea eller Telia).

Elever får ett användarnamn och lösenord, samma som de även använder för skolans nätverk.

Lärare och personal loggar in på särskild sida med samma inloggning som till personalingången och har då tillgång till både lärplattformen och alla övriga tjänster som finns på personalingången.

Inloggningsuppgifterna ska förvaras så att ingen annan kommer åt dem. Logga ut när du är klar. Om du får problem med inloggningen finns vägledning här på webben.