Grundskola

Grundskola

Elever sitter på en bänk i en idrottssal.

I Södertälje kommun finns det 21 kommunala och 10 fristående grundskolor samt 5 kommunala anpassade grundskolor. Södertälje kommun har också 5 kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper. Mer information och eventuella inriktningar finner du på här på webben under grundskolor och anpassade grundskolor.

Det är obligatoriskt för alla barn mellan 6 och 16 år att gå i grundskolan eller i någon motsvarande skolform, som anpassad grundskola, sameskola eller specialskola.

Grundskoleutbildningen bygger på demokratiska principer och utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Grundskolan är kostnadsfri, vilket betyder att det inte kostar något att gå i skolan.

Alla grundskolor eller annan skolform erbjuder fritidshem för elever mellan 6 och 13 år. Fritidshemmet är till för att barn ska ha en meningsfylld fritid när vårdnadshavare arbetar eller studerar och barnen inte är i skolan.

Båda verksamheterna styrs utifrån skollagen och läroplanen där fritidshemmet har en egen del.