Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Våra förskolor och skolor arbetar med att ständigt utveckla sina verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om förskola eller skola inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

1. Kontakta förskolan/skolan
Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal bör du istället vända dig till förskolechefen eller rektorn. Du bör också vända dig direkt till förskolechefen eller rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta förskolechef/rektor
Prata med förskolechef/ rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.

3. Kontakta Utbildningskontoret
Till Utbildningskontoret vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av förskolechef/rektor. Lämna dina synpunkter via blanketten nedan. Du kan maila ifylld blankett till utbildningskontoret@sodertalje.se eller skicka den med post till: Södertälje kommun, Utbildningskontoret, Klagomålshantering, 151 89 Södertälje.

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

En skriftlig anmälan till utbildningskontoret görs via blanketten klagomål på utbildningen.

Vad händer efter du inkommit med ett klagomål?
Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Då kan du kontakta respektive verksamhetschef alternativt Utbildningskontoret.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.