Synpunkter och klagomål

Enligt skollagen ska alla huvudmän för skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Som elev eller vårdnadshavare har du alltid möjlighet lämna synpunkter rent allmänt eller lämna specifika klagomål som du vill ha svar på.

Klagomål kan t ex handla om kränkande behandling, information till hemmet, elevs rätt till stöd och möjlighet till inflytande etc.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i din utbildning ska du vidta följande åtgärder:

  1. Kontakta alltid skolan i första hand. Den eller de du först ska tala med är mentor eller klasslärare.
  2. Kontakta förskolechef eller rektor i andra hand om du upplever att mentor eller klasslärare inte kan lösa problemet.
  3. Om du följt punkterna 1 och 2 och tycker att ditt ärende inte har fått en lösning så kan du göra en skriftlig anmälan till utbildningskontoret.

En skriftlig anmälan till utbildningskontoret kan du göra via blanketten klagomål på utbildningen.