Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du kan välja att börja när du har slutat i grundskolan. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år.

För dig som söker till gymnasiet

Gymnasieantagningen i Stockholms län sköts gemensamt av Gymnasieantagningen StorSthlm, dit man alltid kan vända sig vid frågor.

Du når dem på:
Hemsida: www.gyantagningen.se
Tel: 08 – 5800800 måndag - torsdag kl. 09-11
E-post: gyantagningen@storsthlm.se

Behöver du rådgivning av en studie- och yrkesvägledare så har Södertälje kommun en SYV-jour under vecka 27,28 och 32.

Under vecka 27 och 28 når du vår SYV-jour måndag till fredag kl. 09.00-15.00 på telefon 08–523 015 18 alternativt 08–523 040 21. Under vecka 32 telefon 08-523 015 18 eller 08–523 040 21.

Vår SYV-jour kan bara hjälpa dig som är skriven i Södertälje kommun. Övriga tider eller om du bor i en annan kommun så ber vi dig kontakta den skola du gick på under vårterminen 2019.

Har du sökt någon av Södertäljes kommunala gymnasieskolor och vill komma i kontakt med dem så hittar du oss här. 

Några viktiga datum

14 juni 2019
SLUTBETYG SYNLIGA FÖR SÖKANDE PÅ GYMNASIEANTAGNINGENS HEMSIDA UNDER EFTERMIDDAGEN.

1 JULI 2019
RESULTATET AV SLUTLIG ANTAGNING VISAS PÅ GYMNASIEANTAGNINGENS HEMSIDA OCH PÅ SÖKANDES SIDA

17 JULI 2019
SISTA SVARSDAG FÖR SÖKANDE, WEBBSVAR STÄNGS.

31 JULI 2019
ANTAGNINGSRESULTAT GÄLLANDE RESERVANTAGNING 1 PUBLICERAS OCH WEBBSVAR ÖPPNAS.

2 AUGUSTI 2019
SISTA SVARSDAG FÖR SÖKANDE EFTER RESERVANTAGNING 1.

9 AUGUSTI
ANTAGNINGSRESULTAT GÄLLANDE RESERVANTAGNING 2 PUBLICERAS OCH WEBBSVAR ÖPPNAS.

12 AUGUSTI
SISTA SVARSDAG FÖR SÖKANDE EFTER RESERVANTAGNING 2

------------------------------------------------------------

I kommunen finns kommunala och fristående gymnasieskolor med möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar och på introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. 

Vilka gymnasieskolor finns i Södertälje?
I Södertälje finns tolv gymnasieskolor – fem kommunala och sju fristående. Alla är skyldiga att följa samma läroplan. De olika gymnasieskolornas inriktningar kan du läsa om på deras hemsidor och på www.sodertaljegymnasieskolor.se
 
Det finns också möjlighet att börja en särskoleutbildning på gymnasienivå. Sådana finns på Foucaultgymnasiet och på Vackstanäs. För dig som inte har behörighet till gymnasiet finns introduktionsprogram med olika inriktningar på Morabergs studiecentrum.