Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du kan välja att börja när du har slutat i grundskolan. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år.

I Södertälje finns ett brett utbud av utbildningar. Vi hjälper dig att nå den bästa vägen till din framtid. Vill du veta mer om våra skolor och utbildningar?

I Södertälje finns tolv gymnasieskolor – fyra kommunala och åtta fristående. Här finns möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar och på introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. De olika gymnasieskolornas inriktningar kan du läsa om på deras respektive hemsidor.

Det finns också möjlighet att börja en särskoleutbildning på gymnasienivå. Sådana finns på Foucaultgymnasiet och på Vackstanäs. För dig som inte har behörighet till gymnasiet finns introduktionsprogram med olika inriktningar och olika behörighetskrav på våra kommunala gymnasieskolor.

Här finns information till dig som inte går på gymnasiet och är mellan 16 och 19 år.

Gymnasieantagningen i Stockholms län sköts gemensamt av Gymnasieantagningen Storstockholm, dit man alltid kan vända sig vid frågor.

Vad kan jag göra om jag inte blir behörig till gymnasieskolan?