Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du kan välja att börja när du har slutat i grundskolan. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år.

Du som inte går på gymnasietI Södertälje finns tretton gymnasieskolor – fem kommunala och åtta fristående.  Här finns möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar och på introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. De olika gymnasieskolornas inriktningar kan du läsa om på deras respektive hemsidor.

 
Det finns också möjlighet att börja en särskoleutbildning på gymnasienivå. Sådana finns på Foucaultgymnasiet och på Vackstanäs. För dig som inte har behörighet till gymnasiet finns introduktionsprogram med olika inriktningar och olika behörighetskrav på våra kommunala gymnasieskolor.

Gymnasieantagningen i Stockholms län sköts gemensamt av Gymnasieantagningen Storstockholm, dit man alltid kan vända sig vid frågor.