Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du kan välja att börja när du har slutat i grundskolan. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år.

I kommunen finns kommunala och fristående gymnasieskolor med möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar och på introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. 

Vilka gymnasieskolor finns i Södertälje?
I Södertälje finns tolv gymnasieskolor – fem kommunala och sju fristående. Alla är skyldiga att följa samma läroplan. De olika gymnasieskolornas inriktningar kan du läsa om på deras hemsidor och på www.sodertaljegymnasieskolor.se
 
Det finns också möjlighet att börja en särskoleutbildning på gymnasienivå. Sådana finns på Foucaultgymnasiet och på Vackstanäs. För dig som inte har behörighet till gymnasiet finns introduktionsprogram med olika inriktningar på Morabergs studiecentrum.