Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du kan söka när du har slutat i grundskolan. Du kan påbörja en gymnasieutbildning senast hösten det år du fyller 19.

I Södertälje finns ett brett utbud av utbildningar. Vi hjälper dig att nå den bästa vägen till din framtid.

I Södertälje finns tolv gymnasieskolor – fyra kommunala och åtta fristående. Här finns möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar och på introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. De olika gymnasieskolornas inriktningar kan du läsa om på deras respektive hemsidor.

Det finns också möjlighet att börja en anpassad utbildning på gymnasienivå. Sådana finns på Foucaultgymnasiet och på Vackstanäsgymnasiet.

Här finns information till dig som inte går på gymnasiet och är mellan 16 och 19 år.

Gymnasieantagning 2024

Antagning till gymnasiet för 28 kommuner i Stockholmsregionen hanteras gemensamt av Storstockholms gymnasieantagning.

Den 2 juli kommer antagningsbeskedet för gymnasieskolan inför höstterminen 2024. För den anpassade gymnasieskolan kommer beskedet den 10 juni 2024.

Beskedet hittar du på Gymnasieantagningen.se, samma sida som du gjorde din ansökan på. Senast den 17 juli behöver du ha tackat ja eller nej till din plats. Du behöver svara även om du är reservplacerad. Alla datum att hålla koll på hittar du på Storstockholms gymnasieantagning. Dit ska du också vända dig för alla frågor som rör gymnasieantagningen.

Vad kan jag göra om jag inte blir behörig till gymnasieskolan?