Studier utomlands

För dig som vill studera på en gymnasieskola utomlands

Elever folkbokförda i Södertälje som studerar vid kommunal eller fristående gymnasieskola i Sverige har möjlighet att studera på svensk skola i utlandet under ett år. Studierna kan beviljas för utbildningar i årskurs 2 eller 3 på de högskoleförberedande program som erbjuds på utlandsskolorna.

För att få besked om du kan få ersättning för studier utomlands behöver du göra en ansökan samt bifoga de underlag som efterfrågas.

Du gör din ansökan via Södertälje kommuns e-tjänst:
Ansöka om utbyte för utlandsstudier på gymnasiet - Södertälje kommun

Det är viktigt att läsa igenom riktlinjerna för ersättning som framgår av e-tjänstformuläret.

Mer om svensk gymnasieskola utomlands hittar du på Skolverkets hemsida:
Länk till Skolverket, utlandsstudier

Vid frågor kontaktar du antagningsadministrationen i Södertälje via e-post: antagningsadministration@skolasodertalje.se