Information för rektorer och huvudmän

Här ligger information för rektorer och huvudmän.

 

Ansökan om förlängd studietid (länk)

Skickas senast 1 april det år eleven går årskurs 3 om skolan har för avsikt att ansöka om förlängd studietid (årskurs 4). Skärskilda regler gäller för gymnasiesärskolan samt nationell idrottsutbildning (NIU)

 

Information och riktlinjer om förlängd studietid (länk)

Beskrivning av det regelverk Södertälje kommun följer vid ansökan om förlängd studietid.

 

Anmälan om omfattande ogiltig frånvaro (länk)

I enlighet med skollagen skall rektor meddela hemkommunen så snart en utredning om ogiltig frånvaro har inletts. Skickas till Södertälje kommuns kommunala aktivitetsansvar (KAA) på kaa@sodertalje.se

 

Anmälan om studieavbrott (länk)

Skickas till Södertälje kommuns kommunala aktivitetsansvar (KAA) på kaa@sodertalje.se

 

Om du som huvudman upplever att något dokument saknas på denna sida, kontakta

Christoffer Hedman,

Verksamhetsutvecklare

Utbildningskontoret

Södertälje kommun

christoffer.hedman@sodertalje.se