Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i gymnasieskola och i anpassad gymnasieskola

Syftet med modersmålsundervisning är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål/förstaspråk. Undervisningen följer Skolverkets ämnesplan för ämnet Modersmål och det finns två olika kurser; Modersmål 1 och Modersmål 2. För elever i gymnasieskolan finns även en tredje kurs; Modersmål – aktiv tvåspråkighet. Ansökan om undervisning i modersmål görs till respektive gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola.

Modersmålsundervisning i nationellt minoritetsspråk i gymnasieskola och i anpassad gymnasieskola

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Språket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk hemma. Till skillnad från i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer måste eleven däremot ha goda kunskaper i minoritetsspråket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Ansökan görs på respektive gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.