Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Vi vill att alla barn och elever ska trivas i våra verksamheter. Om förskolan, skolan eller fritidshemmet inte motsvarar dina förväntningar, eller om du eller ditt barn är missnöjda med något vill vi veta det. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter.

Om du vill lämna ett klagomål eller en synpunkt på någon av våra verksamheter kan du följa dessa steg:

1.    Kontakta verksamheten 
Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du vända dig till rektor. Du kan också vända dig direkt till rektor om du anser att problemet är allvarligt. 

2.    Kontakta rektor
Ta kontakt med rektor. Kontaktuppgifter hittar du på webbsidan för din skola.

3.    Kontakta huvudmannen
Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal och/eller rektor kan du kontakta huvudmannen.

Här lämnar du klagomål och, eller synpunkter 

Via denna blankett kan du lämna dina synpunkter eller klagomål.

När du fyller i formuläret kan du välja om du vill att rektor eller huvudman ska utreda ärendet.

Har du inte har möjlighet att registrera ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post till följande adress: 

Södertälje kommun
Utbildningskontoret
151 89 Södertälje

Vad händer efter du lämnat ett klagomål? 
När du fyllt i formuläret och skickat in ditt klagomål får du en mottagningsbekräftelse. En utredning startar sedan omgående och görs skyndsamt. Vår strävan är att du ska få ett beslut i ditt ärende inom fyra veckor från det att vi har mottagit allt underlag som behövs för att kunna fatta ett beslut. När ett beslut har fattats får du ett mejl om detta, där du även får information om hur du gör för att ta del av det.  Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men du får ingen återkoppling i ärendet.

Behandling av personuppgifter 
Alla inkomna uppgifter blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende? 
Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Mer information 

Här kan du läsa mer om interna rutiner vid klagomål mot utbildningen.