Anpassad grundskola

Fotografi på två elever och en lärare i ett klassrum. Eleverna kollar i var sin skoldator medan läraren sitter emellan dem och ler stort.

Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad för elever som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassade grundskolan har en egen läroplan och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den anpassade grundskolan ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans utbildningsplan men är mer förberedande och grundläggande.

 

 

Anpassade grundskolan i Södertälje expand_less expand_more

Anpassade grundskolan finns på fem grundskolor i kommunen:

Fornbackaskolan, årskurs 1–6 (har möjlighet att ta emot elever med motoriska funktionsnedsättningar)

Stålhamraskolan, årskurs 1–6

Rosenborgskolan, årskurs 7–9 (har möjlighet att ta emot elever med motoriska funktionsnedsättningar)

Wasaskolan, årskurs 7–9

Ronnaskolan, årskurs F-3

 

Det finns också anpassade gymnasieskolan i Södertälje, Foucaultgymnasiet.

Utredning om att börja i anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan expand_less expand_more

För att kunna fatta beslut om en elev har rätt att gå i anpassade grundskolan eller anpassade gymnasieskolan måste en noggrann utredning göras.

En utredning kan startas av vårdnadshavare eller en rektor i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan. Utredningen ska ske i samråd med vårdnadshavarna som ska vara delaktiga i processen. Det finns mallar för den pedagogiska, medicinska och sociala bedömningen. Det finns också tydliga kriterier för vad den psykologiska bedömningen ska innehålla.

Elevens rektor samlar ihop de fyra bedömningarna som skickas till samordnaren för anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan. Sedan träffar samordnaren vårdnadshavarna och förskolan eller skolan för att informera om skolformerna och processen för att eleven ska kunna börja i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.

Mottagandeteamet på Resurscentrum gör en samlad bedömning om eleven kan tas emot i anpassade grundskolan eller anpassade gymnasieskolan. Samordnaren tar sedan beslut om skolplacering tillsammans med rektorn för den aktuella skolan.