Fornbackaskolan

Fornbackaskolan är en tvåparallellig F-6-skola med cirka 340 elever och 90 personal. Vi är en grundskola och en anpassad grundskola, som även innefattar en avdelning för elever med rörelsehinder.

Kännetecken

Fornbackaskolan är en skola som genomsyras av mångfald. På Fornbackaskolan strävar vi efter att ha en god studiero i alla lärmiljöer och att alla elever upplever att de blir sedda. Genom vårt demokratiska uppdrag strävar vi efter att främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. 

Skolan har en stark vi-anda, där alla är med och hjälps åt att stötta varandra och samarbeta för att skapa ett bra arbetsklimat. Skolan har en stabil och välutbildad personalgrupp som funnits på skolan i många år. Traditionerna som skapats är en del av den trygghet som finns i skolan.

Så arbetar vi

Som elev på Fornbackaskolan ska du få uppleva att de vuxna har en tilltro till dina förmågor och att de är intresserade av vad du redan har med dig för kunskaper. Du ska vara delaktig när undervisning och aktiviteter planeras utifrån vad du och dina skolkamrater redan kan och vad nytt som ska Upptäckas - Utforskas - Utvecklas - Utvärderas tillsammans med lärarna. Du kommer att veta vad du ska lära dig, hur du kan lära dig, hur du kan utveckla dina förmågor samt hur du kan använda och redovisa dina kunskaper och erfarenheter. 

(Skolan är en Grön Flagg-certifierad skola. Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Lärare och elever omsätter kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring - och viljan att göra skillnad.)

Skolan har ett aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vi arbetar aktivt och systematiskt för att värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen och allt övrigt bemötande.

Vi strävar efter att vår utemiljö ska vara tilltalande. Vi tror på en aktiv rast där elever och medarbetare får möjlighet att umgås i olika former, där lekfullhet och skapande står i centrum. Vi är delaktiga i trivselprogrammet, som är ett program för aktivitet och inkludering, där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-6 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna.

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

08-523 027 66

fornbackaskolan@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Anna Heikman

08-523 018 92

anna.heikman@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs F-6, fritidshem grundskola

Annika Bygdén

08- 523 06 712

annika-kristina.bygden@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor anpassad grundskola, fritidshem anpassad grundskola

Päivi Kukkonen

08-523 031 89

paivi.kukkonen@skolasodertalje.se

 

Administrativ chef

Madeleine Säbom

08- 523 062 72

madeleine.larsen-sabom@skolasodertalje.se

 

Fritidshem

Silverfritids

08-523 031 03

 

Guldfritids

08-523 035 21

 

Fritidsklubb

Silverörnen

08-523 044 35

 

Silvertranan

08-523 012 13

 

Elevhälsa

Skolkurator

Botros Khabout

08-523 029 07

botros.khabout@skolasodertalje.se

 

Skolsköterska

 

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Inger Persson

08-523 024 91

britt-inger.persson@skolasodertalje.se

 

Vaktmästeri

Salman Jura

08-523 027 92

salman.jura@skolasodertalje.se