Ronnaskolan

Vi är en skola rik på kultur och traditioner som vi värnar om.  Ronnaskolan är en tvåparallellig F–9-skola med ca 680 elever inklusive anpassad grundskola och särskild undervisningsgrupp.

Trygghet, relationer och kreativa lärandemiljöer är förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Varje elev på Ronnaskolan ska känna sig sedd och respektfullt bemött utifrån sina egna unika förutsättningar. I lärandet ska fokus ligga på elevernas styrkor och utifrån det arbetar skolan främjande och förebyggande för att ge eleverna de förutsättningar de behöver för en lyckad skolgång.  

På Ronnaskolan arbetar vi med att utveckla nya strategier för lärande, att skapa utrymme för lärare att arbeta med undervisning, uppföljning och kvalitativ formativ bedömning. Detta gör vi genom att arbeta i ett tvålärarskap i stort sett inom samtliga teoretiska ämnen och i halvklasser inom de praktiskt estetiska ämnena. Samtliga lärare har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att möta elevernas behov. 

 Som stöd har vi ett drivet EHT-team som strävar efter att ge den stöttning och hjälp som behövs på såväl individ- som gruppnivå. Vårt EHT-team består av två specialpedagoger, två skolsköterskor, en kurator, en SYV och två stormentorer samt ledningen; tre biträdande rektorer samt rektor. Till vårt förfogande och stöd har vi även en skolpsykolog och skolläkare.  

 Vi är över 100 medarbetare på Ronnaskolan, allt ifrån vaktmästare, kamratstödjare, lärare och annan personal som tillsammans utgår från elevens hela skoldag som en helhet där alla elever är allas elever.   

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

sylvia.bektas@skolasodertalje.se

08-523 045 60

 

Administrativ chef

Joakim Brunnström

08-523 013 30

joakim.brunnstrom@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Mattias Aho

08-523 013 58 

mattias.aho@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor F-3, fritidshem och anpassad grundskola

Jeanette Holm

08-523 064 30

jeanette.holm@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 4-6

Fima George

08-523 062 03

fima.george@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 7-9 och KÖSU

Sara Oktay

08- 523 046 69

sara.oktay@skolasodertalje.se

 

Fritidshem

Mariana Alkhoury

08-523 018 38

mariana.alkhoury@skolasodertalje.se

 

Fritidsklubb

Diana Can

08-523 012 64

diana.can@skolasodertalje.se

 

Elevhälsa

Skolkurator

Sin Yee Yip

08-523 017 72

sinyee.yip@skolasodertalje.se

 

Skolsköterskor

Martina Thelander

08-523 064 74

martina.thelander@skolasodertalje.se

 

Aleksandra Dinic

08-523 013 63

aleksandra.dinic@skolasodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Vartine Yakub

08-523 013 54

vartine.yakub@skolasodertalje.se

 

Vaktmästeri

Kiork Manokian

08-523 013 64

kiork.manokian@skolasodertalje.se