Viksbergskolan

Viksbergskolan är Södertälje kommuns nyaste F-6-skola. Den ligger naturskönt i utkanten av staden. Skolan startades i augusti 2018 och fullt utbyggd kommer den att rymma knappt 400 elever.

Viksbergskolan arbetar målmedvetet och långsiktigt utifrån olika perspektiv med miljö- och hållbarhetsfrågor. Skolbyggnaden är miljöcertifierad och värms upp med hjälp av bergvärme och solceller på taket.

Utomhusmiljön har flera pedagogiska inslag i form av uteklassrum på skolgården och i skogen, odlingsplats och bihus, vilket förstärker och ger ytterligare förutsättningar för elevernas lärande. Vi arbetar mycket med rörelse och fysisk aktivitet och vi vistas utomhus varje dag i alla väder.

Att röra på sig varje dag är en prioriterad aktivitet både för elever och för personal. Vi har valt att benämna detta arbetssätt för HjärnFys, då regelbunden fysisk aktivitet är bra för både kropp och knopp. HjärnFysen förbättrar den kognitiva förmågan och främjar den psykiska hälsan, samtidigt som kunskapen och förståelsen för god hälsa ökar hos eleverna. 

Att dagligen röra på sig skapar goda långsiktiga vanor samt ger alla barn, oavsett bakgrund, likvärdiga förutsättningar för ett gott liv. Eleverna har därför både aktiva pauser under lektionerna och organiserade rörelseaktiviteter under de uppdelade rasterna.

Rasten är elevernas svåraste lektion! Av den anledningen har vi delat upp rasterna så att det är färre elever ute på skolgården samtidigt. Under rasten erbjuder vi såväl styrda som egenvalda rastaktiviteter. Detta resulterar i färre elevkonflikter, vilket gynnar elevernas lärande, trygghet och trivsel. 

Det krävs goda förutsättningar för att våra elever ska må så bra som möjligt och lära sig så mycket som möjligt. På Viksbergskolan serveras näringsrik skolmat som lagas i vårt eget tillagningskök. Under året anordnas även olika aktiviteter, så som Skoljoggen och hälsoveckor, för att lyfta vikten av vålmående, både i skolan och hemma.

 

 

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

viksbergskolan@skolasodertalje.se

 

Sari Andersson

08-523 071 90

sari.andersson@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Jan Lindgren

08-523 071 91

jan.lindgren@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor och utvecklingslärare

Maria Åkerlund

08-523 071 95

maria.akerlund@skolasodertalje.se

 

Fritidshem och fritidsklubb

08-523 071 88

076-648 29 53 (sms)

 

Elevhälsa

Skolsköterska

Maria Norstroem

08- 523 071 93

maria.norstroem@skolasodertalje.se

 

Vaktmästeri

Tomas Lättman

08-523 071 92

tomas.lattman@skolasodertalje.se