Soldalaskolan

Soldalaskolan är en tvåparallellig F-9-skola, som idag har cirka 550 elever. Skolan hittar du i Västergård, högt belägen med goda möjligheter för utomhuspedagogik i skogsmiljö och tillgång till fina naturområden.

På skolan arbetar idag cirka 60 personer. Skolans pedagoger, elevhälsoteam, administration och vaktmästeri arbetar ständigt för att erbjuda våra elever en lärorik och utvecklande skolgång. Skolan satsar på naturnära mat som tillagas i det egna köket. 

Eleverna på Soldalaskolan arbetar aktivt med flera sätt att uttrycka sig på, vilket skapar fler möjligheter att lära. De ska få möta en varierad undervisning och verksamhet. Pedagogerna samarbetar nära varandra för att utveckla undervisningen så att varje elev blir sedd. Skolan arbetar förebyggande och främjande i ständig utveckling med aktuell forskning.

Fritidshemmet

Vår fritidspersonal är i klassrummen på förmiddagen för att komplettera lärarna med sin kreativa kompetens, för att sedan möta upp eleverna på eftermiddagen med välplanerade aktiviteter kopplade till fritidshemmets läroplan. Rastverksamheten bedrivs av fritidspersonal för att eleverna ska få tillgång till en lustfylld och varierad rast. Fritidshemmet arbetar med trivselledarprogrammet, där elever aktivt får vara delaktiga i rastaktiviteterna.

Soldalaskolans satsning på kvalitet

Pedagogerna på skolan har goda möjligheter att utvecklas genom ett strukturerat kollegialt lärande och ämnesspecifika kompetensutvecklingsdagar. Genom detta arbete ökar kvaliteten i undervisningen, vilket förbättrar elevernas resultat.

På Soldalaskolan arbetar, förutom ett antal legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger, även specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och kurator för att möta alla elevers förutsättningar och välbefinnande.

CPU-skola

Soldalaskolan är en CPU-skola och samarbetar med Södertörns högskola. Samarbetet bidrar till en utveckling av skolans kvalitet i undervisningen.

Samarbete med El Sistema

Soldalaskolans elever får, genom samarbetet med El Sistema, en unik chans att fördjupa sina kunskaper att spela olika instrument. Genom samarbetet med El Sistema har skolan möjliggjort en utökad undervisning i musik för årskurs F-2. 

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

Administrativ chef

Ilija Kolundzija

08-523 022 84

ilija.kolundzija@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Maria Källgren

08-523 014 70

maria.kallgren@skolasodertalje.se

Biträdande rektor årskurs F-6

Lilya Mentes

08- 523 041 72

lilya.mentes@skolasodertalje.se

Biträdande rektor elevhälsa och fritidshemmet

Cecilia Lemke

08-523 014 98

cecilia.lemke@skolasodertalje.se

 

Fritidshem

Rubinen

076-648 06 91

 

Smaragden

076-648 06 89

 

Fritidsklubb

076-723 68 30

 

Elevhälsa

Skolkurator

Kinora Haffo

08-523 036 43

kinora.haffo@skolasodertalje.se

 

Skolsköterska

Fabronia Afram

08-523 014 95

fabronia.afram@skolasodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Åsa Axö Mörk

08-523 038 03

asa.axo-mork@skolasodertalje.se

 

Vaktmästeri

Joachim Ölander

08-523 038 41

joachim.olander@skolasodertalje.se