Vallaskolan

Vallaskolan är en grundskola för elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan ligger i ett naturskönt område i Enhörna utanför Södertälje med skogen och Friluftsgården som närmsta grannar. Närmiljön inbjuder till utevistelse, rörelse, rastlek, utflykter och inte minst en trygg skolmiljö.

Vi har en hög andel behörig personal och våra elever visar år efter år på hög måluppfyllelse. Vid läsårsstarten 2021/22 var det 292 elever inskrivna på skolan och 38 anställda. I ett årskurslag går i snitt cirka 40-45 elever som delas upp i två grupper, med två till tre lärare som ansvarar för undervisningen. Ingen klass är i dagsläget fler än 25 elever!

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där elever och lärare trivs och på sikt hoppas vi få växa med ett högstadium och erbjuda våra elever undervisning under hela grundskoletiden.

Skolan har ett kompetent elevhälsoteam som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och aktivt stödjer elevernas utveckling mot målen.

Vi har ett fritidshem med 180 inskrivna elever och en hög andel behöriga fritidshemslärare. Undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling genom att utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter. På fritidshemmet främjas ett utforskande arbetssätt och genom lek, skapande, läsning, upplevelser och mycket annat kommer kunskaper till liv.

Våra fritidshemslärare erbjuder varje dag olika rastaktiviteter för en trygg och rolig rast. Vi har också ett Lekotek där eleverna är delaktiga i utlåning av lekredskap. Arbetet leder till färre konflikter på skolgården och till att lärarna möter elever i klassrummet som har lekt, skrattat och rört på sig på rasten.

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

vallaskolan@skolasodertalje.se

 

Skoladministratör

Annika Åberg

08-523 028 22

annika.aberg@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Ulrika Hamber Videfors

08-523 038 22

ulrika.hamber-videfors@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor

Sumar Kolli

08-523 067 10

sumar.kolli@skolasodertalje.se

 

Fritidshem

08-523 026 29 eller 08-523 037 89

 

Elevhälsa

Skolkurator

Sumar Kolli

08-523 067 10

sumar.kolli@skolasodertalje.se

 

Skolsköterska

Anette Demner

08-523 038 20

anette.demner@skolasodertalje.se