Hovsjöskolan

Hovsjöskolan är en modern F-9-skola med ungefär 510 elever och drygt 70 personal. Hovsjöskolan har en naturskön omgivning med skog, stigar och badsjö inom nära gångavstånd.

Skolans huvudfokus är hög kvalitet på undervisningen och ett relationsskapande bemötande. Skolan har samarbete som verksamhetsidé för att nå målet att alla elever ska få gymnasiebehörighet och god social kompetens. 

Skolan arbetar med flerlärarskap i klassrummet. Det innebär att eleverna har tillgång till flera lärare i undervisningen, där de kan möta elevernas behov och bedriva god undervisning som gynnar alla elevers lärande. 

Som elev och medarbetare på Hovsjöskolan förväntas du vara en del av en skola under stark utveckling. Skolan arbetar systematiskt med att utveckla skolans måluppfyllelse och trygghet. Skolan har även tagit fram en lokal plan för undervisningen utifrån erfarenheter och forskning om vad som är framgångsrikt för elevers lärande och måluppfyllelse. 

Några av de insatser som skapar en stabil och trygg skola med goda resultat är: 

  • Struktur i schema och raster med aktiviteter som leds av trivselledare
  • En IKT-plan med kunskapskrav för alla stadier, där det finns digitala skärmar i klassrummen och en dator till varje elev i årskurs 7 till 9
  • Extra satsning på läs och skriv för årskurs F till 3 
  • En tydlig organisation för nyanlända
  • Ett starkt stödjande elevhälsoteam
  • Höga förväntningar på prestationer för både medarbetare och elever
  • En stor förstelärargrupp som leder det kollegiala utvecklingsarbetet på skolan

Hovsjöskolan har under en längre tid överträffat förväntningar på måluppfyllelse, meritvärde och gymnasiebehörighet. Vi är en CPU-skola, vilket innebär att vi tar emot ett stort antal studenter och därigenom också får ta del av deras arbete och det senaste som lärarutbildningen lyfter. 

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer! 

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

Lilian Sleyman

08-523 019 41

lilian.sleyman@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Håkan Malmrot

08-523 019 51

hakan.malmrot@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs F-3 och fritidshem

Annika Thorsén

08-523 036 36

annika.thorsen@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 4-6

Iiris Kivistö

08-523 036 46

iiris.kivisto@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 7-9

Maria Berglund

08-523 036 66

maria.a.berglund@skolasodertalje.se

 

Fritidshem

Lilla fritids

08-523 031 40

 

Stora fritids

08-523 032 23

 

Fritidsklubb

08-523 032 23

 

Elevhälsa

Skolkurator

Jennifer Yarar

08-523 036 16

jennifer.yarar@skolasodertalje.se

 

Skolsköterska

AnnaMaria Malmström

08-523 023 63

annamaria.malmstrom@sodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Susy Pino

08-523 014 93

susy.pino@sodertalje.se

 

Vaktmästeri

Stefan Engman

08-523 049 93

stefan.engman@sodertalje.se