Tavestaskolan

Tavestaskolan, som ligger på gångavstånd från Järna centrum, är en F-5-skola med drygt 400 elever och tillhörande fritidshem och fritidsklubb.

 

Välkommen till Tavestaskolan!

Skolans trygga och kreativa lärmiljö ger eleverna rätt förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Ett lärande som kommer ligga till grund för elevernas fortsatta utveckling och framtid. Skolans undervisning är byggd på skolans årskursmål, terminsplaneringar och pedagogiska planeringar med syfte att skapa en röd tråd från förskoleklass till årskurs 5. Våra förväntningar på elevernas progression i sitt lärande genomsyrar vårt arbete. En förutsättning för att lyckas är ett gott samarbete mellan skola, elev och vårdnadshavare.

Vi ser till elevens hela skoldag, där vår fritidsverksamhet för många elever är en naturlig del. Fritidshemmet erbjuder en verksamhet som är spännande, intresseväckande och utmanande. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. 

Tavestaskolans mål är att bidra till alla elevers utveckling och lärande, samt en livslång lust att lära. Det är något vi gör tillsammans genom samarbete, tillit och gemenskap. Vi ser ljust på morgondagens framtid! 

 

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

08-523 017 06

tavestaskolan@skolasodertalje.se

 

Cecilia Johansson

08-523 017 06

cecilia.johansson@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Marie Eldberg

08-523 032 62

marie.eldberg@skolasodertalje.se

Biträdande rektor

Peter Boström

08-523 032 59

peter.bostrom@skolasodertalje.se

 

Fritidshem

Solen

08-523 033 65

 

Vattnet

08-523 033 67

 

Vinden

08-523 033 73

 

Fritidsklubb

08-523 063 24

 

Elevhälsa

Skolkurator

Liselotte Ljungmark

08-523 032 13

liselotte.ljungmark@skolasodertalje.se

 

Skolsköterska

Christina Koernig

08-523 033 74

christina.koernig@skolasodertalje.se

 

Vaktmästeri

Magnus Olausson

08-523 033 52

magnus.olausson@skolasodertalje.se