Mölnboskolan

Mölnboskolan är en F-6-skola cirka två mil söder om Södertälje.

Mölnbo är ett mindre samhälle och Mölnboskolan är den enda skolan i dess närhet. Runt skolan finns det en hel del villor, men även hyreshus. Vi har en stor skog i anslutning till skolan och Mölnbo IP finns på gångavstånd från skolan.

Vår vision

Låt alla sinnen leva - varje barn har unika möjligheter.

Vår ledstjärna är att få eleven att komma till insikt om sitt eget lärande och vilka verktyg och strategier som passar bäst för den eleven. Att skapa en optimal lärandemiljö är en ständigt pågående process i vilken trivsel i lokaler och kontinuitet i grupptrygghet och vuxenrelationer ligger som bas. 

I skogen finns mycket av själva livet, ett fantastiskt underlag för lärande. Därför har vi lärande uterum i vilka vi tillbringar mycket tid.

Att personalen mår bra och i och med detta är goda förebilder är en del i vår strävan att skapa en positiv framtidstro för varje elev. Vår ambition är att eleven har insikt om varför den går i skolan och rår sin egen arbetsmotor. Vi arbetar ständigt med vår gemensamma värdegrund, tolerans och rätten att vara annorlunda. 

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

 08-523 025 90  

molnboskolan@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Karin Fältin

08- 523 066 86

karin.faltin@skolasodertalje.se

Biträdande rektor

Mattias Pihl

08- 523 069 93

mattias.pihl@skolasodertalje.se

Fritidshem

08-523 038 17

 

Fritidsklubb

08-523 038 17

 

Elevhälsa

Skolkurator

Margareta Näsström

08-523 037 82 (endast måndagar)

margareta.nasstrom@skolasodertalje.se

 

Skolsköterska

 

 

Specialpedagog

Ann Thorvaldsson

Tel 08-523 025 89

ann.thorvaldsson@skolasodertalje.se

Information till dig som ska börja i förskoleklass expand_less expand_more