Rosenborgsenheten

Rosenborgsenheten är en F-9 skola med ett elevantal på cirka 870 elever. Enheten består av två skolor under ledning av samma rektor. Våra skolor ligger i området Rosenlund, centralt i Södertälje.

På Majtorpskolan går årskurs F-3 och där finns även vårt fritidshem. Skolan är mysigt belägen intill en liten skogsdunge där eleverna kan leka. På Rosenborskolan går årskurs 4-9 samt anpassad grundskola och en kommunalt övergripande särskild undervisningsgrupp (KÖSU). Våra klasser från F-6 är tvåparallelliga och 7-9 är fyr- och femparallelliga.

I den anrika skolbyggnaden från 1907 går våra elever från årskurs 7-9. De elever som vill kombinera sina studier med sitt musik- eller idrottsintresse kan söka till vår profilverksamhet. Du kan även gå här utan någon profilinriktning.

På Rosenborgsenheten samarbetar vi för elevens bästa med kunskapsutveckling i fokus. Vårt elevhälsoarbete fokuserar på tidiga insatser för en ökad måluppfyllelse och även en tillgänglig lärmiljö som gynnar elevernas lärande på gruppnivå. Våra elever ska känna sig trygga och genom goda relationer arbetar vi alla tillsammans för det.

Vår verksamhet har en stor bredd som vi ser som en styrka och stor tillgång. 

 

 

Musikprofil årskurs 4-9 expand_less expand_more

I Rosenborgskolans musikprofil får grundskoleelever i årskurs 4-9 en utökad och fördjupad musikundervisning inom ramen för sin grundskoleperiod.

Att sjunga och spela tillsammans med andra tränar oss människor till respekt för varandra som individer. Det kollektiva musicerandet är dessutom fantastiskt roligt eftersom musik är ett språk som förenar oss. I Rosenborgskolans musikprofil sjunger vi mycket, då vår huvudinriktning är körsång. Vi jobbar med flerstämmighet i många olika stilar och genrer, allt från traditionell körmusik till moderna låtar och sånger från olika delar av världen. Det vi tränar på mynnar ut i körkonserter av olika slag, mindre som större, regelbundet under hela läsåret - höst, lucia, jul, och vår. Ibland kanske vi gör något musikaliskt projekt tillsammans med en gästartist eller musiker som kompar oss på scen.

Dessutom får du som elev träna instrumentspel, t.ex. gitarr, elbas, keyboard och trummor, samt lära dig mycket annat om musik. I årskurs 7-9 får alla elever möjlighet att framträda med egenvalda låtar i band eller med sololåtar på våra fina musikcaféer, totalt fem stycken under högstadieåren. 

Undervisningen i musik sker i helklass. För enskild instrumentalundervisning hänvisar vi till Kulturskolan. Vi följer läroplanen för musik i grundskolan och schemat är anpassat för att ge plats åt mer musik varje vecka. Utöver lektionerna har vi konserter av olika slag, de ingår i skolarbetet och är obligatoriska. Det är roligt att sjunga och spela tillsammans och att ha konserter är att nå gemensamma mål, vilket skapar mening och glädje.

Forskningen visar på en rad positiva effekter när man sjunger och spelar:

  • Du mår bra både fysiskt och psykiskt, då det utsöndras må-bra-hormoner i kroppen
  • Sång utvecklar effektivt ditt språk eftersom det lärs in naturligt genom t.ex. melodi och rytm
  • Sång stärker ditt immunförsvar
  • Instrumentspel från tidig ålder tränar dina kognitiva förmågor, t.ex. arbetsminne och koncentrationsförmåga som ger effekter i all inlärning, oavsett ämne
  • Att musicera tillsammans skapar vi-känsla

Färdighetsprov

Årskurs 7-9

Till årskurs 7-9 genomförs särskilda färdighetsprov där ditt gehör och din sångförmåga prövas. Du ska sjunga en obligatorisk sång och välja en egen valfri sång. Under provet genomförs också gehörsövningar, som du ska härma och som du inte behöver förbereda. En kort intervju för att höra om ditt intresse och din motivation ingår också.

Ansökningsprocess

Årskurs 7-9

För att bli antagen till Rosenborgskolans musikprofil årskurs 7-9 fyller du i och lämnar in en anmälan om färdighetsprov. Fyll i blanketten och maila den till rosenborgmusikprofil@skolasodertalje.se.  Det går även bra att lämna blanketten på Rosenborgskolans expedition eller posta blanketten. Du blir sedan kallad till färdighetsprov. Efter färdighetsprovet ansöker du om skolbyte via kommunens e-tjänst. Ansökan via e-tjänsten kan tidigast skickas in 3 månader innan önskat startdatum.

Du är välkommen att lämna en ansökan året om.

För att hantera din anmälan inför kommande läsår så önskar vi få in er anmälan om färdighetsprov senast den 12 december. Färdighetsproven äger rum i januari.

Varmt välkommen att söka till oss!

 

Kontaktperson för musikprofilen

Carina Lindström

076- 648 15 13

rosenborgmusikprofil@skolasodertalje.se

Idrottsprofil årskurs 7-9 expand_less expand_more

På Rosenborgskolan har du möjligheten att kombinera skola med ditt idrottande. Våra idrottsprofiler ger dig möjligheten att utvecklas som idrottare i din specifika idrott.

I nuläget har vi profilverksamhet i följande idrotter:

Profilverksamheten bedrivs både i skolans regi och i samarbete med olika idrottsföreningar i Södertälje.

För att bli antagen till idrottsprofiler i årskurs 7-9 måste du utöva din profilidrott i en förening eller klubb, samt genomföra ett godkänt färdighetsprov.

Ansökningsprocess

Fyll i och lämna in anmälan om färdighetsprov. Du mailar blanketten till rosenborgidrottsprofil@skolasodertalje.se 

Det går även bra att lämna blanketten på Rosenborgskolans expedition eller posta blanketten. Du blir sedan kallad till färdighetsprov. Erbjuds du plats så blir du även kallad på ett möte med skolans profilansvarig tillsammans med vårdnadshavare. Ansök sedan om skolbyte via kommunens e-tjänst. Ansökan via e-tjänsten kan tidigast skickas in 3 månader innan önskat startdatum. 

Du är välkommen att lämna en ansökan året om.

För att hantera din anmälan inför kommande läsår så önskar vi att få in er anmälan om färdighetsprov senast den 12 december. Färdighetsprov och intervjuer startar i januari.

Varmt välkommen att söka till oss!

 

Kontaktperson för idrottsprofilen

Tobias Axelsson

076- 648 28 53

rosenborgidrottsprofil@skolasodertalje.se

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

rosenborgsenheten@skolasodertalje.se

 

Sara Larsson

08-523 015 02

 

Camilla Grahn Kömi

08-523 015 01

 

Skolledning

Rektor

Jonas Loord

08-523 015 00

jonas.loord@skolasodertalje.se

Biträdande rektor årskurs F-6

 

Biträdande rektor årskurs 7-9

Jennypher Löfgren

08- 523 040 99

jennypher.lofgren@skolasodertalje.se

Tf biträdande rektor kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (KÖSU) och anpassad grundskola

Avgin Barpetrus

08-523 024 47

avgin.barpetrus@skolasodertalje.se

 

Fritidshem

Blåa paviljongen

08-523 019 93

 

Vita paviljongen

08-523 022 38

 

Röda paviljongen

08-523 014 07

 

Gula paviljongen

08-523 025 31

 

Fritidsklubb

08-523 019 15

 

Elevhälsa

Skolkurator

Thérèse Karner

08-523 014 50

therese.karner@skolasodertalje.se

 

Skolsköterska

Majtorpskolan/Rosenborgskolan

Suheyla Aslan

08-523 017 92

suheyla.aslan@skolasodertalje.se

Rosenborgskolan

Kristina Hansson

08-523 015 06

kristina.hansson@skolasodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Marie-Louise Biörck

08-523 060 63

marie-louise.biorck@skolasodertalje.se

 

Vaktmästeri

Niaamat Naaom

08-523 030 83

niaamat.naaom@skolasodertalje.se