Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola i Järna med cirka 510 elever.

Eneskolan är en arbetsplats med ett engagerat och kompetent kollegium som samarbetar och är kreativa, med elevernas bästa i fokus. Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor. I verksamheten finns en skolsköterska, en kurator och en studie- och yrkesvägledare. Av lärarna är 91 procent legitimerad personal. Det finns fyra speciallärare och -pedagoger.

Det finns fem arbetslag på skolan; årskurs F-5, årskurs 6, årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever och det är cirka åtta till tio lärare i varje arbetslag. Det finns även en fritidshemsavdelning på Eneskolan. Cirka 80 personer arbetar i verksamheten. 

Vår målsättning

  • Att nå högre måluppfyllelse och konstruera mer kognitivt utmanande uppgifter, med syfte att minska skillnaderna mellan pojkar och flickor.
  • Att stärka kvaliteten i undervisningen med en självklar medvetenhet i hur och varför vi använder digitala verktyg.
  • Fortsätta utveckla arbetet med anpassningar på gruppnivå för att möta våra elevers olika behov. 

lp_logga in.jpg

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

 08-523 025 90  

eneskolan@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Karin Fältin

08-523 066 86

karin.faltin@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor F-6

Malin Eriksson

08-523 062 95

malin.a.eriksson@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor 7-9

 

Fritidshem

08- 523 033 66

Elevhälsa

Skolkurator

Johanna Sjöstedt

08-523 033 45

johanna.sjostedt@skolasodertalje.se

 

Skolsköterska

Camila Kapor

08-523 033 58

camila.kapor@skolasodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Tomas Berg

08-523 033 48

tomas.berg@skolasodertalje.se