Järna grundskola

Järna grundskola är nu två skolor: Eneskolan och Tavestaskolan.