Hölöskolan

Hölöskolan är en F – 9 skola strax söder om Södertälje. Skolan har cirka 430 elever inskrivna och dessa är relativt jämnt fördelade över de olika enheterna, låg-, mellan- och högstadiet. Skolan är tvåparallellig från förskoleklass till årskurs 9. Hölö är ett litet samhälle och skolan är mitt i dess hjärta med skogen och närliggande villor som granne.

På Hölöskolan arbetar vi för att möta alla elever, oavsett bakgrund eller förutsättningar, i deras lärande genom att erbjuda dem ett tillitsfullt och tryggt klassrumsklimat. Ett gott klassrumsklimat i kombination med en tydlig klassrumsstruktur och en nära samverkan med vårdnadshavare ger oss goda förutsättningar att stötta våra elever att nå målen.

För oss är det viktigt att våra elever har en god självbild samt tilltro till den egna förmågan i syfte att öka deras engagemang och motivation till lärande, nu och inför framtiden. I syfte att förebygga ohälsa samt åtgärda ohälsa har vi en aktiv elevhälsa som samverkar nära, och ofta, med lärare och annan personal på skolan. Vi erbjuder våra elever en speciallärare/specialpedagog på varje stadium, kurator, skolsköterska samt en studievägledare.

Vi arbetar strategiskt med att säkerställa god närvaro bland våra elever då vi vet att tid i skolan är viktigt för ungas akademiska och sociala utveckling samt hälsa överlag. Tät och tidig kontakt med vårdnadshavare, stormentorer samt rastaktivitetsvärdar är samtliga åtgärder vi använder i syfte att skapa en trygg miljö för våra elever.

Lärande är fokus och genomsyrar vår verksamhet på alla plan. Att vår undervisning är förankrad i forskning och beprövade erfarenheter är därför en självklarhet för oss. För att åstadkomma detta är kompetensutveckling för samtliga professioner i organisationen avgörande.                                                                                 

Förutom detta finns det på Hölöskolan ett tillagningskök där det lagas god och näringsrik mat till våra elever varje dag. Cirka 80 % av maten är närodlad eller ekologisk. Vi har dessutom ett nyrenoverat, fantastiskt, skolbibliotek som är öppet för eleverna på förmiddagarna och för allmänheten på eftermiddagarna. Vår bibliotekspedagog samverkar med lärare på alla stadier då läsning och språkutveckling alltid är en prioritet.

I anslutning till skolan finns även idrottsanläggningar, fotbollsplaner, utegym och motionsspår.

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

Ingela Söderberg

08-523 038 51

ingela.soderberg@skolasodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Sophie Holm

08-523 046 26

sophie.holm@skolasodertalje.se

Biträdande rektor årskurs F-3

Cecilia Kjellberg

08- 523 069 68

cecilia.kjellberg@skolasodertalje.se

Biträdande rektor årskurs 4-9

Fredrik Rosvall

08- 523 06 812

fredrik.rosvall@skolasodertalje.se

 

Fritidshem

Avdelning Hajen

079-063 01 77

Avdelning Sälen

079-062 55 08

Avdelning Delfinen

073- 577 03 78

 

Elevhälsa

Skolkurator

Leila Gramej

08-523 069 94

leila.gramej@skolasodertalje.se

Skolsköterska

Maria Enderin

08-523 038 53

maria.enderin@skolasodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Anna Stark

08-523 063 90

anna.stark@skolasodertalje.se

 

Vaktmästeri

Christer Kihlblom

076-648 24 04

christer.kihlblom@skolasodertalje.se