Lina grundskola

Lina grundskola är en F-9-skola med cirka 360 elever där lärandet står i centrum.

Vision

Nyfikenhet, goda relationer, höga förväntningar och trygghet är en självklarhet. Vårt mål är att alla elever som lämnar Lina grundskola ska ha goda kunskaper, en god självkänsla och en tro på att de har all möjlighet att skapa sin framtid.

Verksamhetsidé

Hos oss får alla elever utvecklas efter sina förutsättningar. Olikheter är vår styrka och vi strävar ständigt efter att främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Vi erbjuder kompetent och engagerad personal, varierande och kommunikativt arbetssätt med ett fokus på språkets roll i alla ämnen.

Kontakt expand_less expand_more

Expedition

08-523 013 03

linagrundskola@skolasodertalje.se

Administrativ chef

Vienna Makdisi

vienna.makdisi@skolasodertalje.se

Skolledning

Rektor

Rina Deniz

08-523 047 81

rina.deniz@skolasodertalje.se

Biträdande rektor årskurs 4-6 och fritidshemmet

Vienna Makdisi

08-523 013 03

vienna.makdisi@skolasodertalje.se

Biträdande rektor årskurs 7-9 och kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (KÖSU)

Georgia Butzias Issa

08-523 038 62

georgia.butzias-issa@skolasodertalje.se

Fritidshem

Bryggan 08-523 071 16

Skeppet 08-523 013 22

Fritidsklubb

08-523 071 16 eller 08-523 071 19

Elevhälsa

Skolkurator

Charlotte Ekeroth

08-523 013 99

charlotte.ekeroth@skolasodertalje.se

Skolsköterska

Madelene Sjögren

08-523 023 64

madelene.sjogren@skolasodertalje.se

Studie- och yrkesvägledare

Susy Pino

08-523 049 50

susy.pino@skolasodertalje.se

Vaktmästeri

Bessim Bepathe

08-523 024 95

bessim.bepathe@skolasodertalje.se