Vill du engagera dig? Du behövs!

Södertälje kommun behöver personer som kan tänka sig att engagera sig för barn, unga och personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara som familjehem eller jourhem, kontaktperson eller korttidsfamilj. För dessa uppdrag får du en viss ersättning.

Här hittar du information om olika typer av uppdrag som finns i kommunen.

Anmäl ditt intresse under Blanketter och e-tjänster, längst ner på sidan.

Familjehem och jourhem

Vi söker dig som är intresserad av att ta emot barn i din familj. Ett jour- och familjehem tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma.

Läs mer om vad det innebär att vara familje- och jourhem och gör en intresseanmälan!

Kontaktfamilj och kontaktperson barn och unga

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är ett mycket uppskattat och viktigt stöd till barnfamiljer. Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller ett syskonpar och låta barnen vara en del av din familj. Barnet eller barnen vistas hos er under en till två helger per månad och ibland även på vardagar efter barnens behov.

Ofta handlar det om familjer där det förekommer sociala problem, till exempel psykisk ohälsa eller missbruk. Det kan också vara barn till föräldrar som av olika skäl har svårt att orka med föräldrarollen. Socialtjänsten gör en bedömning där man utgår från barnens behov, och fattar därefter beslut om barnet eller barnen ska få en kontaktfamilj.

Barnen behöver uppmärksamhet och stimulans av någon som har tid med dem och ägnar dem intresse. De barn som får kontakfamilj kan vara mellan 3 och 20 år. Uppdragen är tidsbegränsade och följs upp var sjätte månad och omprövas en gång om året.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.

Kontaktperson barn och unga

Som kontaktperson får du i uppdrag att i samarbete med socialtjänsten stötta en ungdom som av olika skäl behöver stöd i tillvaron. Att vara kontaktperson innebär att vara en positiv förebild. Ungdomen träffar vanligtvis sin kontaktperson 4-6 timmar per vecka.

Det kan var en ungdom som är i riskzon för droger och kriminalitet, eller en ungdom vars hemsituation är sådan att han eller hon behöver mer vuxenstöd för att klara sin vardag.

Ungdomarna behöver uppmärksamhet och stimulans av någon som har tid med dem och ägnar dem intresse. De ungdomar som får kontaktperson kan vara mellan 10 och 20 år. Uppdragen är tidsbegränsade och följs upp var sjätte månad och omprövas en gång om året.

Fyll i en intresseanmälan. Du kan välja att fylla i en blankett eller använda en e-tjänst.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vem kan bli kontaktfamilj?

De familjer som vi söker för dessa uppdrag behöver inte vara utbildade eller professionella. Vi söker helt vanliga människor som är trygga och stabila i sig själva och i sin relation. Alla sorters familjer behövs. En del kontaktfamiljer har egna barn, andra inte. Vissa är gifta eller lever i parförhållanden, några är ensamstående.

Det är viktigt att kontaktbarnet blir en del av familjen och känner sig välkommet. Om man har egna barn bör man tänka på att de kommer att få dela sina saker och sina föräldrars uppmärksamhet med kontaktbarnet.

Hur blir man kontaktfamilj?

Fyll i en intresseanmälan, du kan välja att fylla i en blankett eller använda en e-tjänst.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontaktperson socialpsykiatri

Är du intresserad av att bli kontaktperson? Är du över 18 år och har tid, intresse och socialt engagemang? Då kan uppdraget som kontaktperson vara något för dig. En kontaktperson stöttar en person med funktionsnedsättning.

Vår målgrupp

Den målgrupp vi arbetar med är personer med psykisk ohälsa och eller personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kontaktperson

En kontaktperson åtar sig ett uppdrag av social- och omsorgskontoret att vara god vän till en person med funktionsnedsättning.

Kontaktpersonen blir oftast en väldigt uppskattad medmänniska. Vad man vill göra bestämmer man tillsammans. Man träffas regelbundet för att till exempel göra utflykter, ta en fika, gå på bio med mera.

 Det finns ett stort behov av fler kontaktpersoner!

Vem kan bli kontaktperson?

Vi söker personer som är trygga och stabila i sig själva och som känner att de har ett engagemang för sina medmänniskor. Vi söker personer både utan och med utbildning/erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa/neuropsykiatrisk problematik.

Arvode och omkostnad

Att vara kontaktperson är ett ideellt uppdrag och ingen anställning. Man får en ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Arvodet grundas på vilken typ av uppdrag det är och omfattning av uppdraget, dvs hur mycket kontakt och stöd som behövs.

Hur blir man kontaktperson?

Första steget är att göra en intresseanmälan. Du kan välja att använda blankett, denna kan du bifoga med e-post (se kontakter för denna sida) eller skriva ut och sända till oss per vanlig post. Du kan även välja att skicka in en intresseanmälan via e-tjänst.

Du kan naturligtvis också kontakta oss per telefon för mer information.

Utifrån vilka personer som för närvarande söker kontaktpersoner gör vi en matchning och kontaktar dig för en utredning. Utredningen består av en intervju, utdrag från social- och polisregister samt referenssamtal.

Kontaktperson funktionsnedsättning

En kontaktperson åtar sig ett uppdrag av socialkontoret eller omsorgskontoret att vara god vän till en person med funktionsnedsättning.

Kontaktpersonen blir oftast en väldigt uppskattad medmänniska. Vad man vill göra bestämmer man tillsammans. Man träffas regelbundet för att till exempel göra utflykter eller hälsa på hos varandra.

Arvode och omkostnad

Att vara kontaktperson eller korttidsfamilj är ett ideellt uppdrag och ingen anställning. Man får en ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Arvodet grundas på vilken typ av uppdrag det är och omfattning av uppdraget, dvs hur mycket kontakt och stöd som behövs

Hur blir man kontaktperson?

Första steget är att göra en intresseanmälan. Du kan välja att använda blankett, denna kan du bifoga med e-post eller skriva ut och sända till oss per vanlig post. Du kan också använda dig av vår e-tjänst, din intresseanmälan skickas då digitalt till oss.

Du kan naturligtvis också kontakta oss per telefon för mer information.

Utifrån vilka personer som för närvarande söker kontaktpersoner och korttidsfamiljer gör vi en matchning och kontaktar dig för en utredning. Utredningen består av en intervju, utdrag från social- och polisregister, referenssamtal och för uppdrag korttidsfamilj även ett hembesök.

Korttidsfamilj funktionsnedsättning

Är ni intresserade av att vara en till i familjen, under vissa veckor och helger? Då är detta något för er. Vi söker er som har tid, intresse och engagemang att stödja ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning.

Att vara korttidsfamilj innebär att barnet/ungdomen kommer på besök under helger eller sammanhängande veckor. Besöken hos korttidsfamiljen blir värdefull avlastning för anhöriga samtidigt som barnet/ungdomen får tillfälle till rekreation.

Arvode och omkostnad

Att vara kontaktperson eller korttidsfamilj är ett ideellt uppdrag och ingen anställning. Man får en ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Arvodet grundas på vilken typ av uppdrag det är och omfattning av uppdraget, dvs hur mycket kontakt och stöd som behövs.

Hur blir man korttidsfamilj?

Första steget är att göra en intresseanmälan. Du kan välja att använda blankett, denna kan du bifoga med e-post (se kontakter för denna sida) eller skriva ut och sända till oss per vanlig post. Du kan också använda dig av vår e-tjänst, din intresseanmälan skickas då digitalt till oss.

Du kan naturligtvis också kontakta oss per telefon för mer information.

Utifrån vilka personer som för närvarande söker kontaktpersoner och korttidsfamiljer gör vi en matchning och kontaktar dig för en utredning. Utredningen består av en intervju, utdrag från social- och polisregister, referenssamtal och för uppdrag korttidsfamilj även ett hembesök.

Kontakter för de olika uppdragen

Här hittar du kontaktuppgifter för information om de olika uppdragen:

Familjehem och jourhem

Telefonnummer: 08-523 027 07

Skicka e-post.

Kontaktperson Barn och ungdom

Barn och ungdom

Telefon: 08-523 038 08
e-postadress: sk.bou.kontaktverksamheten@sodertalje.se

Kontaktfamilj Barn och ungdom

Barn och ungdom
Telefon: 08-523 038 08
e-postadress: sk.bou.kontaktverksamheten@sodertalje.se

Kontaktperson socialpsykiatri

Kontaktsekreterare 

Anne Andersson

Telefon 08-523 020 90

e-postadress: anne.andersson@sodertalje.se

Kontaktperson funktionsnedsättning

Kontaktsekreterare LSS
Satu Viitanen

Telefon 08-523 63 79

e-postadress: satu.viitanen@sodertalje.se

Kontaktsekreterare LSS
Natalia Tagaeva

Telefon 08-523 023 57

e-postadress: natalia.tagaeva@sodertalje.se

Korttidsfamilj funktionsnedsättning

Kontaktsekreterare LSS
Satu Viitanen

Telefon: 08-523 063 79

e-postadress: satu.viitanen@sodertalje.se

Kontaktsekreterare LSS
Natalia Tagaeva

Telefon: 08-523 023 57

e-postadress: natalia.tagaeva@sodertalje.se