Vill du engagera dig? Du behövs!

Södertälje kommun behöver personer som vill engagera sig för barn, unga och personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara som familjehem eller jourhem, kontaktperson eller korttidsfamilj.

Är du intresserad av något av uppdragen? Ring oss gärna för att få mer information om vad uppdragen innebär. Kontaktuppgifter finns under varje uppdrag. Du kan också göra en intresseanmälan under e-tjänster och blanketter längst ner på sidan. När du har gjort en intresseanmälan blir du sedan kontaktad av kommunen för en utredning som består av intervju, utdrag från social- och polisregister samt referenssamtal.

Får jag betalt för mitt uppdrag?

Att vara kontaktperson eller korttidsfamilj är ett ideellt uppdrag. Du får en ersättning i form av skattepliktigt arvode och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Arvodet grundas på vilken typ av uppdrag det är och omfattning av uppdraget, det vill säga hur mycket kontakt och stöd som behövs.

Hos Socialstyrelsen kan du läsa personliga berättelser från människor som har gjort egna insatser för barn och unga:

Personer som har gjort en insats berättar (Socialstyrelsen)

Nedan hittar du information om olika typer av uppdrag som finns i kommunen.

Familjehem och jourhem

Vi söker dig som är intresserad av att ta emot barn i din familj. Ett jour- och familjehem tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma.

Läs mer om vad det innebär att vara familje- och jourhem och gör en intresseanmälan!

Kontaktfamilj och kontaktperson barn och unga

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn, ett syskonpar eller en ungdom som får bli en del av din familj. De vistas hos er under en till två helger per månad och ibland även på vardagar efter behov.

Barnen och ungdomarna kommer ofta från familjer där det förekommer sociala problem, till exempel psykisk ohälsa eller missbruk. De kan också ha föräldrar som av olika skäl har svårt att orka med föräldrarollen.

De som får kontaktfamilj kan vara mellan 3 och 20 år. Uppdraget som kontaktfamilj är tidsbegränsat. Det följs upp var sjätte månad och omprövas en gång om året.

Kontaktperson

Som kontaktperson får du i uppdrag att i samarbete med socialtjänsten stötta en ungdom som av olika skäl behöver stöd i tillvaron. Det kan vara en ungdom som är i riskzon för droger och kriminalitet eller en ungdom som behöver mer vuxenstöd för att klara sin vardag.

Att vara kontaktperson innebär att vara en positiv förebild. Ungdomen träffar vanligtvis sin kontaktperson fyra till sex timmar per vecka.

De ungdomar som får kontaktperson kan vara mellan 10 och 20 år. Uppdragen är tidsbegränsade. De följs upp var sjätte månad och omprövas en gång om året. 

Undrar du hur man blir kontaktfamilj, kontaktperson eller har andra frågor?

Ring eller mejla till oss:

Telefon: 08-523 038 08
e-postadress: sk.bou.kontaktverksamheten@sodertalje.se

Vem kan bli kontaktfamilj?

Våra kontaktfamiljer och kontaktpersoner ska vara trygga och stabila vuxna med tid, tålamod och engagemang att hjälpa ett barn eller en ungdom. Eftersom behoven hos barnen och ungdomarna varierer behöver även de familjer som erbjuder stöd se olika ut. Alla slags familjer behövs: ensamstående, sammanboende, med och utan egna barn.

Du behöver inte ha någon särskild utbildning, men du behöver ha en stabil livssituation, se till att barnet blir en del av familjen och känner sig välkommet.

Hur blir man kontaktfamilj?

Kontakta oss gärna för mer information, med hjälp av kontaktuppgifterna ovan, eller genom att göra en intresseanmälan. Intresseanmälan kan du göra via en blankett som du skickar till oss via e-post eller vanlig post, eller så använder du dig av våra e-tjänster.

Om du sedan bestämmer dig för att bli kontaktfamilj kommer du att få gå igenom en utredning som består av en intervju, utdrag från social- och polisregister samt referenssamtal.

Kontaktperson psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Som kontaktperson åtar du dig ett uppdrag av socialkontoret eller omsorgskontoret att vara som en god vän åt en person med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Kontaktpersonen blir ofta en väldigt uppskattad medmänniska. Ni träffas regelbundet och bestämmer tillsammans vad ni vill göra, till exempel fika,  gå på bio eller göra en utflykt.

Det finns ett stort behov av fler kontaktpersoner!

Undrar du hur man blir kontaktperson eller har andra frågor? 

Ring eller mejla till oss:

Kontaktperson psykisk ohälsa, kontaktsekreterare Anne Andersson
Telefon: 08-523 020 90
E-post: anne.andersson@sodertalje.se
Intresseanmälan kontaktperson psykisk ohälsa och eller/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kontaktperson funktionsnedsättning, kontaktsekreterare LSS Satu Viitanen
Telefon: 08-523 63 79
E-post: satu.viitanen@sodertalje.se

Kontaktperson funktionsnedsättning, kontaktsekreterare LSS Natalia Tagaeva
Telefon: 08-523 023 57
E-post: natalia.tagaeva@sodertalje.se 
Intresseanmälan kontaktperson för personer med funktionsnedsättning.

Vem kan bli kontaktperson?

Vi söker trygga och stabila personer som känner att de har ett engagemang för sina medmänniskor. Vi söker kontaktpersoner med och utan utbildning eller erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning.

Hur blir man kontaktperson?

Kontakta oss gärna för mer information, med hjälp av kontaktuppgifterna ovan, eller genom att göra en intresseanmälan. Intresseanmälan kan du göra via en blankett som du skickar till oss via e-post eller vanlig post, eller så använder du dig av våra e-tjänster.

Om du sedan bestämmer dig för att bli kontaktperson kommer du att få gå igenom en utredning som består av en intervju, utdrag från social- och polisregister samt referenssamtal.

Korttidsfamilj funktionsnedsättning

Att vara korttidsfamilj innebär att ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning bor hos er under helger eller sammanhängande veckor. 

Det är viktigt att våra korttidsfamiljer är trygga och stabila vuxna med tid, tålamod och engagemang att hjälpa ett barn eller ungdom. Du behöver ha en stabil livssituation, se till att barnet blir en del av familjen och känner sig välkommet.

Vistelsen hos korttidsfamiljen är värdefull avlastning för barnets eller ungdomens anhöriga.

Undrar du hur man blir korttidsfamilj eller har andra frågor?

Ring eller mejla till oss:

Kontaktsekreterare LSS, Satu Viitanen
Telefon: 08-523 063 79
E-post: satu.viitanen@sodertalje.se

Kontaktsekreterare LSS, Natalia Tagaeva
Telefon: 08-523 023 57
E-post: natalia.tagaeva@sodertalje.se
Intresseanmälan korttidsfamilj.

Hur blir man korttidsfamilj?

Kontakta oss gärna för mer information, med hjälp av kontaktuppgifterna ovan, eller genom att göra en intresseanmälan. Intresseanmälan kan du göra via en blankett som du skickar till oss via e-post eller vanlig post, eller så använder du dig av våra e-tjänster.

Om du sedan bestämmer dig för att bli korttidsfamilj kommer du att få gå igenom en utredning som består av en intervju, utdrag från social- och polisregister, referenssamtal och även ett hembesök.