Stöd till dig som anhörig

Stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sin funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller sitt missbruk behöver stöd? Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som genom individanpassade lösningar kan underlätta livssituationen för dig.

Vi på anhörigstöd erbjuder stöd för att stärka dig som är anhörig till någon som är

 • äldre
 • långvarigt sjuk
 • lever med beroendeproblematik
 • är under 65 år och har en funktionsnedsättning.

Som anhörig räknar vi den person inom familje- eller släktkretsen som bistår en närstående. En anhörig kan i det här fallet även vara en nära vän eller en granne. Det kan du läsa mer om i kommunens anhörigpolicy och riktlinjer för anhörigstöd

Du som är anhörig har rätt till hjälp och stöd när du vårdar en närstående. Det står i socialtjänstlagen, 5 kapitlet 10 paragrafen.
Syftet med anhörigstöd är att du ska få kunskap, stöd, insikt och verktyg till att komma vidare i livet, samt att du ska få träffa andra som är i samma situation som du.
För att underlätta din tillvaro utformar kommunen stödet så individuellt och flexibelt som möjligt. Stödet är kostnadsfritt.
Här hittar du information om de olika typer av stöd som vi vanligen erbjuder, men vi som är anhörigkonsulenter är öppna för att lyssna på dina förslag och önskemål. Nyhet! Från den 3 september 2019: då startar aktiviteten: Drop-in avlastning för anhöriga, läs mer under fliken: Drop-in avlastning för anhöriga

Vem riktar sig aktiviteten till

Du som är anhörig och som stödjer, vårdar och hjälper en närstående i hemmet kan få kostnadsfri avlastning på Morkullans mötesplats. Genom avlastningen får du tid att utföra ärenden, vila eller samtala med en anhörigkonsulent som finns på plats. Samtidigt får din närstående delta i aktiviteter som anordnas av aktivitetssamordnare och undersköterskor från kommunen.

Aktiviteter för närstående under hösten 2019

Varje vecka anordnas roliga, intressanta och hälsofrämjande aktiviteter för de närstående. Till exempel: sittgympa, spela spel, lyssna på musik och umgås med andra i samma situation.

Det bjuds även in gäster som underhåller eller informerar:

 • 26 september klockan 13.00: Telge återvinning är på plats och informerar
 • 1 oktober klockan 11.00: Teatergruppen Berguvarna
 • 17 oktober klockan 13.00 Musikunderhållning med Sivans trio

Kostnadsfritt - ingen föranmälan krävs

Avlastningen är kostnadsfri, ingen ansökan eller föranmälan krävs, men du som anhörig behöver personligen lämna och hämta din närstående. Det finns möjlighet att köpa fika på plats. 

För att din närstående ska ha utbyte av aktiviteterna och den sociala samvaron krävs att han/hon kan:

 • Sköta toalettbesök utan hjälpmedel, men med handräckning av personal.
 • Ha ett intellektuellt utbyte av samvaron och kunna orientera sig till tid, rum och person.
 • Äta självständigt då det serveras fika.

Tid och plats

Tider (med start den 3 september 2019)

 • tisdagar klockan: 09.00-12.00
 • torsdagar klockan: 13.00-16.00

Plats: OBS! Aktiviteten hålls nu på Morkullans Mötesplats, Karlslundsgatan 12, Södertälje

Har du frågor

Kontakta kommunens anhörigkonsulenter:
Lilian Silfversten, telefon: 08-523 020 99
e-post: lilian.silfversten@sodertalje.se
Camilla Lindahl, telefon: 08-523 020 07,
e-post: camilla.lindahl@sodertalje.se 

Du kan kontakta oss på anhörigstöd för att boka en tid för ett enskilt samtal med någon av oss anhörigkonsulenter.
Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte. Vi som arbetar med anhörigstöd har dessutom tystnadsplikt.

I en anhöriggrupp är det du som är anhörig och din situation som är i centrum. Syftet är att du ska få ökade kunskaper om vilket stöd som finns för anhöriga, få berätta om hur du upplever tillvaron, samt utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.
Här får du tillsammans med andra tid och möjlighet att fundera över din livssituation genom att dela dina erfarenheter. Du får också kunskap och information kring frågor som kan vara viktiga för dig som anhörig.
Kontakta en av våra anhörigkonsulenter för att komma med i en grupp som passar just dig.

Våra anhörigcaféer är öppna träffar för alla som vårdar någon och som vill träffa andra i samma situation. Du behöver inte anmäla dig i förväg.

För att veta vilka träffar som är aktuella just nu kan du se under rubriken Aktiviteter för dig som stödjer en anhörig

Du kan också få mer information av anhörigkonsulenterna.

Vi ordnar med tematräffar med information, föreläsningar och utbildningar som är knutna till ett aktuellt tema.

För att veta vilka träffar som är aktuella just nu kan du se under rubriken Aktiviteter för dig som stödjer en anhörig.

Du kan också få mer information från anhörigkonsulenterna.

Då och då anordnar vi en öppen föreläsning om ett aktuellt ämne. För att veta om det är någon föreläsning på gång just nu kan du se under rubriken Aktiviteter för dig som stödjer en anhörig.

Du kan också få mer information från anhörigkonsulenterna.

Vi som arbetar med anhörigstöd i Södertälje kommun har en bred kompetens inom området anhörigstöd. Du är välkommen att kontakta oss.
Vi är tre konsulenter som har varsitt ansvarsområde:

 • anhörigkonsulent för anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning, eller med en missbruks- och beroendeproblematik
 • anhörigkonsulent för anhöriga till personer med funktionsnedsättning
 • anhörigkonsulent för anhöriga till personer över 65 år:

Om du är anhörigvårdare och ansvarar för en person som behöver hjälp kan du bära ett anhörigvårdarkort. Kortet är till för att öka säkerheten för den närstående som du vårdar som är beroende av dig, och därmed även för dig som är anhörig.

Genom anhörigkortet får andra veta att det finns någon som är beroende av dig, om det är så att det skulle hända dig något.

Anhörigvårdarkortet är gult, i visitkortsstorlek och innehåller följande information:

 • namnet på anhörigvårdaren som har ansvar för en person som är beroende av hjälp
 • namnet på den som vårdas
 • namnet på de personer som ska kontaktas om anhörigvårdaren råkat ut för sjukdom eller en olyckshändelse.

Det är viktigt att de personer som står som kontaktpersoner på anhörigkortet vet vad de ska göra om de blir kontaktade.

Vill du ha ett anhörigkort kan du vända dig till kontaktcenter eller till oss anhörigkonsulenter.

Här hittar du information om aktiviteter, grupper och föreläsningar för dig som stödjer en anhörig.

 

Genom vår anhöriggrupp får du kunskap, stöd, insikt och verktyg till att komma vidare i livet. Du kan utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation och få stöd och råd som underlättar din vardag.

Våra träffar är uppbyggda kring olika teman:

 • Ökad kunskap om beroendepersonligheten
 • Medberoende
 • Missbruk och psykisk ohälsa
 • Gränssättning
 • Känslobearbetning
 • Express emotion

Höstens anhöriggrupp

Tisdag den 3 september klockan 17.30 startar höstens anhöriggrupp, och fortsätter därefter varannan tisdagkväll mellan klockan 17.30-19.00.

Vi håller till på Nygatan 4, plan 1 i Södertälje.

Ingen anmälan behövs.

Sekretess råder.

Kontakt

Anhörigkonsulent psykisk ohälsa Marie Brithell 08-523 062 14

Anhörigkonsulent missbruk Lies Viström 08-523 019 09

Välkommen!

Anhörigstöd

Vill du ha råd och stöd som anhörig är du välkommen att kontakta oss anhörigkonsulenter. Ringer du oss när vi inte har telefontid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen. Vi ringer tillbaka samma dag eller senast kommande vardag.

Mejladress: anhorigstod@sodertalje.se

Telefonnummer

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer med en missbruks- och beroendeproblematik som till exempel spelberoende:
08-523 019 09

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning:

08-523 062 14

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer under 65 år med funktionsnedsättning:
08-523 020 99

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer över 65 år:
08- 523 020 07

Besöksadress

Det finns flera besöksadresser. Har du fått ett skriftligt besked om att vi ska träffas står det i beskedet var vi ska ses. Är du osäker är du välkommen att ringa och fråga.

Postadress

Anhörigkonsulenterna, Omsorgskontoret, Södertälje Kommun, 151 89 Södertälje.