Stöd till dig som anhörig

Stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa, ålder eller sitt missbruk behöver stöd? Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som genom individanpassade lösningar kan underlätta livssituationen för dig.

Vem kan få stöd och hjälp?

Anhörigstöd erbjuder stöd för att stärka dig som är anhörig till någon som är

  • äldre
  • långvarigt sjuk
  • psykisk ohälsa
  • lever med beroendeproblematik
  • är under 65 år och har en funktionsnedsättning.

Som anhörig räknar vi den person inom familje- eller släktkretsen som bistår en närstående. En anhörig kan i det här fallet även vara en nära vän eller en granne. 

Vad kan jag få hjälp med?

Du som anhörig kan få stöd och rådgivning när du stöttar och hjälper din närstående. Det står i socialtjänstlagen, 5 kapitlet 10 paragrafen.
Syftet med anhörigstöd är att du ska få stöd, rådgivning, vägledning och kunskaper för att underlätta
din tillvaro. Kommunens anhörigstöd är individuellt och flexibelt. Stödet är kostnadsfritt. Sekretess och tystnadsplikt råder.

Enskilda stödsamtal

Du kan kontakta anhörigstöd för att boka en tid för ett enskilt samtal med någon av oss anhörigkonsulenter.
Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenterna har sekretess och tystnadsplikt

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp är det du som är anhörig och din situation som är i centrum. Syftet är att du ska få möjlighet att utbyta erfarenhet med andra i liknande situation. Ta kontakt med anhörigkonsulent för vidare information.

Tematräffar

Anhörigstöd erbjuder information, föreläsningar och utbildningar som har olika teman.

Ta kontakt med respektive anhörigkonsulent för mer information.

Kontakt Anhörigstöd

Anhörigstöd

Vill du ha råd och stöd som anhörig är du välkommen att kontakta oss anhörigkonsulenter. 

Mejladress: anhorigstod@sodertalje.se

Telefonnummer

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer med en missbruks- och beroendeproblematik som till exempel spelberoende:
08-523 019 09

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning:

08-523 062 14

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer under 65 år med funktionsnedsättning:
08-523 020 99

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer över 65 år:
08- 523 020 07