Stöd till dig som anhörig

Stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa, ålder eller sitt missbruk behöver stöd? Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som genom individanpassade lösningar kan underlätta livssituationen för dig.

Föreläsningar till dig som anhörig: 

27 september: Överförmyndarenheten berättar om sin verksamhet och svarar på frågor.

--> Skicka e-post till therese.stjernstom@sodertalje.se för att få tillgång till deras presentation. 

23 oktober – 3 november: Utställning på stadshuset om anhörigstöd och den förebyggande verksamheten. Mer information kommer.

 

Har du en förälder eller nära anhörig som har psykiska problem, dricker för mycket alkohol eller tar droger? Läs mer på denna webbsida.

Vem kan få stöd och hjälp?

Anhörigstöd erbjuder stöd för att stärka dig som är anhörig till någon som är

  • äldre
  • långvarigt sjuk
  • psykisk ohälsa
  • lever med beroendeproblematik
  • är under 65 år och har en funktionsnedsättning.

Som anhörig räknar vi den person inom familje- eller släktkretsen som bistår en närstående. En anhörig kan i det här fallet även vara en nära vän eller en granne. 

Vad kan jag få hjälp med?

Du som anhörig kan få stöd och rådgivning när du stöttar och hjälper din närstående. Det står i socialtjänstlagen, 5 kapitlet 10 paragrafen.
Syftet med anhörigstöd är att du ska få stöd, rådgivning, vägledning och kunskaper för att underlätta
din tillvaro. Kommunens anhörigstöd är individuellt och flexibelt. Stödet är kostnadsfritt. Sekretess och tystnadsplikt råder.

Enskilda stödsamtal

Du kan kontakta anhörigstöd för att boka en tid för ett enskilt samtal med någon av oss anhörigkonsulenter. Vi erbjuder även promenadsamtal och digitala samtal.
Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenterna har sekretess och tystnadsplikt.

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp är det du som är anhörig och din situation som är i centrum. Syftet är att du ska få möjlighet att utbyta erfarenhet med andra i liknande situation. Vi erbjuder även digitala grupper. Ta kontakt med anhörigkonsulent för vidare information och intresseanmälan.

Tematräffar

Anhörigstöd erbjuder information, föreläsningar och utbildningar som har olika teman.

Ta kontakt med respektive anhörigkonsulent för mer information.

Anhöriggrupper

Är du anhörig till någon i din omgivning som har en demenssjukdom?

Genom vår anhöriggrupp får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och lyssna på andras i en trygg miljö. I en anhöriggrupp är det du som anhörig och din situation som står i centrum. 

Syftet är att du som anhörig ska få möjlighet att träffa och samtala med andra som befinner sig i en liknande situation och att ni kan finna stöd i varandra. Vi kommer i gruppen att ha tystnadslöfte mot varandra. 

Om du vill veta mer om våra anhöriggrupper eller anmäla dig till en så kontakta anhörigkonsulent Lina på telefonnummer 08 - 523 020 07 eller e-post lina.zimmerman@sodertalje.se 

 

 

Är du anhörig eller någon i din omgivning som har problem att hantera alkohol, narkotika eller spel?

Genom vår anhöriggrupp får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och lyssna på andras i en avspänd miljö.

Vi kommer att prata om hur beroendesjukdomar yttrar sig, vad kan du som anhörig kan göra, vad betyder medberoende, vad behöver du som anhörig/närstående för att hantera din oro och mycket annat.

Vi ses en gång i månaden, den första tisdagen varje månad klockan 17:00-18:30 med start den 3 oktober 

Adress: Bangatan 4, plan 1 (Träffen)

Ingen anmälan krävs och sekretess råder.

Läs mer här.

Kontakt Anhörigstöd

Anhörigstöd

Vill du ha råd och stöd som anhörig är du välkommen att kontakta oss anhörigkonsulenter. 

Via vår e-tjänst så kan du skicka in dina uppgifter tillsammans med önskemål om dag och tid så ringer vi upp dig. Klicka dig vidare till vår E-tjänst.

Mejladress: anhorigstod@sodertalje.se

Telefonnummer

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer med en missbruks- och beroendeproblematik som till exempel spelberoende:
08-523 019 09

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning:
08-523 062 14

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer under 65 år med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom:
08-523 020 07

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer över 65 år:
08- 523 020 07

 

5 vanliga frågor

Räknas jag som anhörig?

Om du stöttar någon som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, lider av psykisk ohälsa eller har ett missbruk. Det spelar ingen roll om du är make/maka, barn, vän, granne eller något annat. Du som stöttar är anhörig.

Kostar ert stöd något?

Nej vårt stöd är helt konstnadsfritt.

Måste jag ha en biståndsbedömning för att få ta del av ert stöd?

För att ta del av vårt samtalsstöd, anhöriggrupper och utbildningar behövs inget biståndsbeslut. För avlastning och liknande stöd behövs biståndsbedömning. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Vad har ni för stöd?

Vi har till exempel samtalsstöd, vägledning, anhöriggrupper och utbildning. Vårt stöd är individuellt och flexibelt så hör av dig så hittar vi ett stöd som passar dig.

Rapporterar ni till biståndsbedömare?

Vi för inga journaler över samtal och sparar inga personuppgifter om ni inte ber oss om det. Vi har sekretess och tystnadsplikt och för ej över uppgifter till annan.